Poezia studiului 2

Sub steagul credinței

Numeri 11,1-33; 12,1-13; 13,27-33; 14,1-19.38-45; 1 Cor. 10,1-11.

Călători spre Canaanul veșnicului Nou Pământ,

Ghiftuiți de mana vieții, ocrotirii Celui Sfânt,

Cârtitori ni-s ochii minții dorind pești și usturoi,

Egipteană nostalgie răzvrătindu-se în noi.

Cu vorbire criticistă al Mariei vechi venin

Ridicându-și egoismul pe un piedestal creștin,

Tămâind pe jarul poftei cu neliniște mereu,

Răzvrătirea ne cuprinde, mâniind pe Dumnezeu.

Iscodind țara promisă printre pagini de Scripturi

Ne văităm că-i greu s-atingem sfintele-i învățături,

Treptele spre biruință, uriașe ni se par

Și cu piatra-ncumetării stingem flacăra de har.

Călători spre veșnicia părtășiei cu Hristos,

Pentru oaza mijlocirii, azi e timpul priincios,

Din neliniștea pustiei să ieșim spre Nou Pământ

Ancorându-ne credința în iubirea Celui Sfânt!

Cornel Mafteiu

București, 01.07.2021