Poezia studiului 13

Legământul vieții

Mat. 28,19.20; Ioan 4,16; 5,24; 10,10; 11,25.26; Rom. 3,24.25; 8,1; 2 Cor. 5,21; Efs. 3,17-19; 1 Ioan 1,4; Apoc. 2,11; 20,6.14; 21,8.

Legământul Nou e harul de-a-ți începe dimineața

Prin Cel care-a pus hotarul mântuirii tale, viața;

Întrupând eternitatea de credință și lumină

Îți oferă plinătatea și iertarea Lui deplină.

Păstorit de Cel ce vine, prin pășuni de bucurie

Viața îți va fi, creștine, un izvor de mărturie;

Legământul Nou e harta vieții de ucenicire

Care îți deschide poarta hristică spre nemurire.

Trâmbița eliberării prin credință, zilnic, sune,

Vestea bună a-mpăcării în Hristos să ne adune!

Legământul Nou ridică ancora, spre viață sfântă,

Să aprindem fără frică candelele pentru nuntă!

Cornel Mafteiu

București, 01.06.2021