Poezia studiului 12

Crezul avraamic

Gen. 15,6; Lev. 7,18; 17,1-4; Ps. 34,8; Mat. 11,30; Rom. 4,1-7; 5,1; 6,23; Gal. 3,11; Fil. 2,7.8; 1 Ioan 5,11.13.

Când în preajmă totul pare fără noimă și putință,

Drumul avraamic urcă-n legământ de biruință,

Prin credință ne oferă a îndreptățirii haină

Și prin hristică jertfire, a înveșnicirii taină.

Prin credință poți ajunge socotit fără de vină,

De Cel care-a zis: „Să fie!”, și de-atunci, avem lumină,

Întrupare de iubire, legământul mântuirii

Care și-a vărsat pe cruce sângele neprihănirii.

Doar în jugul părtășiei bunătății Celui veșnic,

Prin credință vom aprinde al întâmpinării sfeșnic

Oferit să ne-nsoțească ceas de ceas duhovnicește,

Să intrăm la nunta slavei Celui care ne iubește!

Cornel Mafteiu

București,  01.06.2021