Poezia studiului 8

După chipul răscumpărării

 

Gen. 1,26.27; 5,1.3; 1 Împ. 4,39-34; Is. 11,1-5.9; 1 Cor. 2,1-16; 2 Tim. 3,14-17.

 

După chip și-asemănare, modelați de Mâini divine

Și-ntrupate să ne învețe ce e rău și ce e bine,

Să fim astăzi, printre semeni, reflectând pe Cel ce vine,

Pe Cel care-ntâi de toate, în răcoarea din grădină

Ne-a pus temelii de pace, de speranță și lumină,

Lecția răscumpărării-n Har și dragoste divină!

 

Binecuvântând profeții cu belșug de-nvățătură,

El, umblând prin praful vremii, fără multă tevatură,

Ne-a lăsat ca duh de viață, undelemnul din scriptură

Pentru noaptea strâmtorării, să ne-aprindă-n rugăciune

Candela răscumpărării plină de înțelepciune,

În lumina-nveșnicirii prin credință să ne-adune.

 

Orice gând al veșniciei, fumegând a cercetare

Crește-n harul educării, după chip și-asemănare,

Evanghelie de urme-n hristică răscumpărare,

Lecții de ucenicie, din aproape în aproape,

O tămâie pe cărbunii dorului de după pleoape,

Așteptând pe Cel ce, încă, mijlocește să ne scape

Din vâltoarea ridicată de satanica urgie

Care luptă să ne-nghită gândul după veșnicie,

Însă, ancorați de Domnul, vom cina-n împărăție!

 

Și de-aceea, azi, creștine, este vremea învățării,

Când în școala din scriptură, lecția răscumpărării,

Hristic, poate să ne-mbrace cu mantaua împăcării!

 

Cornel Mafteiu, București, 17.11.2020