Poezia studiului 7

Cartea Harului

Gen 1:26-27; 2:7.15-23; 15:1-5; 22:17-18; Num. 6:24-26; Deut. 31:26; 32:46-47; 1 Împ. 3:6;

Iov 3:26; Ps. 29:11; 57:3; 66:20; 143:8; Is. 6:1-3; 9:6; 32:17; Mica 7:20; 2 Tim. 3:16-17

 

Lângă chivotul iubirii Creatorului divin,

Pune-ți legea mărturiei, dată neamului creștin!

Să primești sămânța păcii în al inimii teren,

Cartea harului deschisă în răcoarea de Eden!

 

Când deschizi cu rugăciune al Scripturii ambalaj,

Te va-nvrednicii lumina din cerescul ei limbaj,

Să fii dreaptă mărturie întrupării de cuvânt,

Trâmbiță de har și pace, printre semeni, pe pământ.

 

La-ntrebările credinței zguduită-n fel și chip,

Biciuită fără milă de-al ispitelor nisip,

În cuvintele Scripturii vei găsi pe Cel străpuns

Și din stânca îndurării, apa păcii, ca răspuns.

 

Textul în context deschide scară de ceresc limbaj,

Cartea harului Edenic dând credinței avantaj,

Să-i așeze mărturia lângă chivotul de har

Oferit în așteptarea Celui care vine iar.

 

Cornel Mafteiu

București, 11.05.2020