Poezia studiului 1

Sanctuarul mântuirii

Gen. 49,8-12; Ex. 2,10; Deut. 32,45-47; 2 Împ. 22,3-20; Ps. 22,12-18; 119,105; Is. 53,3-7; Ierem. 1,1-6; Dan. 6,15;  9,2.27; Amos 7,14; Mica 5,2; Zah. 9,9; Maleahi 3,1; Mat. 9,9; Ioan 1,1-5.14; 14,6; 16,3; 17,17; Rom. 8,11; 12,2; 1 Cor. 15,3-5.51-55; 1 Tes. 4,14; Evr. 4,12; Filip. 3,3-6; Apoc. 1,9.

 

Cărți s-au scris și se vor scrie, risipind a lor lumină

Verzi, o clipă, apoi moarte precum frunzele-n grădină,

El, Cuvântul veșniciei, revelat în Slove sfinte,

Este Dragostea din pașii iertătorului Părinte,

E divina căutare, scriere de Har și Lege,

Cu-ntruparea-i parafată, de păcat să ne dezlege!

 

Biblia nu-i doar o carte, este Scara biruinței,

Coborâtă până-n tină pentru tălpile credinței,

Să le scoată dintre valuri și-a ispitelor furtună,

Jalonându-le profetic, totdeauna Calea bună,

Printre spini și pălămidă, către oaza părtășiei,

Biblia e Apa vie din izvorul veșniciei!

 

Orice noapte-a risipirii din robia morții, lungă,

Numai Candela Scripturii, prin credință, o alungă;

Undelemnul ei de pace e Lumina mângâierii

Duhului care ne umple cu nădejdea învierii,

Sanctuarul din Scriptură, revelația divină,

Ne oferă ispășirea, prin Cel care o să vină!

 

Cornel Mafteiu

București, 02.04.2020