PLAN de DISCUȚIE (st. 11)

De memorat: „Apoi mi-a zis: „Nu te teme de nimic, om preaiubit! Pace ţie! Fii tare şi cu inimă!” Şi pe când îmi vorbea el, am prins iar puteri şi am zis: „Vorbeşte, domnul meu, căci m-ai întărit.”” (Daniel 10:19)

1. Mai mult post și rugăciune
a) Daniel 10:1-3
b) De ce jelește Daniel cu post și rugăciune? Ezra 4:1-5
c) Ce lecții suplimentare putem învăța despre rugăciune din exemplul și experiența lui Daniel?
d) Ce asigurare se dă prin această relatare că rugăciunile înălțate cu credință sunt auzite în ceruri? Daniel 10:12

2. Viziunea lui Daniel despre o Ființă glorioasă
a) Daniel 10:4-7 Comparați această descriere cu cea găsită în Apocalipsa 1:12-18 (și Iosua 5:13-15). Cine i se descoperă lui Daniel în viziune? (numit și Mihail – Cine este ca Dumnezeu, Daniel 10:21, 12:1, Apocalipsa 12:7).
b) Cum răspunde Daniel la vederea acestei Ființe glorioase? Daniel 10:8-9
c) Daniel 10:10-12 Cine este trimis să-l întărească pe Daniel după această întâlnire? (vezi Daniel 9:21-22)
d) Daniel 10:13-14 Ce descoperire i-a fost dat lui Daniel de către îngerul Gabriel?
e) Daniel 10:11, 14, 18-19 Unde vezi dragostea și mila lui Dumnezeu descoperite în ultima întâlnire a lui Daniel cu ființele cerești?

3. Descoperirea marelui conflict cosmic
a) Daniel 10:13, 20-21
b) Unde mai putem găsi în Scriptură informații despre acest mare conflict cosmic?
i. Apocalipsa 12:7-12
ii. 1 Petru 5:8-9
iii. Efeseni 6:10-17
iv. Alte texte?
c) Împărtășește o perioadă când ai observat clar forțele împărăției întunericului încercând să împiedice planul și scopul lui Dumnezeu pentru viața ta.

4. Victorie asigurată
a) Satana și îngerii căzuți care l-au urmat în rebeliune împotriva lui Dumnezeu folosesc intimidarea și violența în încercarea de a împiedica scopurile și planurile lui Dumnezeu. Ce indicație găsim în acest capitol că victoria finală este asigurată sfinților Celui PreaÎnalt? Daniel 10:19
b) Unde mai găsim în Scriptură încurajarea să nu ne temem, crezând că victoria noastră este asigurată în Dumnezeu?
i. Isaia 41:10-13
ii. Deuteronom 31:6
iii. Apocalipsa 1:17-18
iv. Romani 8:31-31, 37-39

Biblia (Psalmii 27 – 33) și cartea Evanghelizare („Decorarea platformei, anunțurile și pregătirile preliminare”)
1. Care era lucrul pe care psalmistul îl cerea „fierbinte” de la Domnul?
2. Ce anume își zicea psalmistul când îi mergea bine?
3. Cu ce animale „fără pricepere” îi compara psalmistul pe cei care trebuiau „struniți”?
4. Cum își imagina psalmistul că procedează Dumnezeu cu apele mării?
5. Ce anume îl va recomanda pe slujitorul Evangheliei în orice loc?