PLAN de DISCUȚIE (st. 8)

De memorat: „Dar domnia, stăpânirea şi puterea tuturor împărăţiilor care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinţilor Celui Preaînalt. Împărăţia Lui este o împărăţie veşnică, şi toate puterile Îi vor sluji şi-L vor asculta!” (Daniel 7:27)

1. Patru animale ies din Marea cea Mare
a) Daniel 7:1-7 De ce folosește Dumnezeu animalele pentru a reprezenta puterile pământești?
b) Ce asemănări și diferențe observați între viziunea din Daniel 2 și această viziune din Daniel 7?

2. Puterea Cornului Mic
a) Daniel 7:8, 19-25 Ce informații importante sunt dezvăluite despre această putere a Cornului Mic?
b) Reformatorii protestanți au identificat această putere a Cornului Mic a fi papalitatea romană. Ce i-a condus la această concluzie?
i. A apărut din imperiul roman
ii. A smuls 3 coarne
iii. Avea ochi ca ochii unui om
iv. A rostit cuvinte pompoase împotriva Celui PreaÎnalt
v. A persecutat sfinții Celui PreaÎnalt
vi. A căutat să schimbe timpurile și legile
vii. A asuprit sfinții timp de 1260 de ani

3. Scena judecății din ceruri
a) Daniel 7:9-10
b) Daniel 7:26-27

4. Venirea Fiului Omului
a) Daniel 7:13-14 Cine este descris aici a „Unul ca Fiul Omului”?
i. Matei 8:20; 9:6; Marcu 13:24-27; Luca 9:26
ii. 1 Timotei 2:5
b) Venirea Fiului Omului în nori în fața Celui Îmbătrânit de zile este o descriere a întoarcerii glorioase a lui Isus pe pământ sau a unui eveniment care o precede?
c) Ce alte pasaje din Scriptură subliniază rolul important pe care îl are Fiul Omului în judecata de dinaintea revenirii Sale glorioase pe pământ? Ioan 5:22
d) Cum este influențată atitudinea ta despre judecata finală prin cunoașterea lui Isus ca avocatul tău la judecata finală? 1 Ioan 2:1-3

5. Judecata în favoarea sfinților Celui PreaÎnalt
a) Ce dezvăluie judecata despre maltratarea sfinților de către puterea Cornului Mic? Daniel 8:21, 25
b) Ce decizie de judecată se ia cu privire la sfinții Dumnezeului Celui PreaÎnalt? Daniel 7:21-22, 27, 18
c) Cum îți oferă această descoperire speranță atunci când ești persecutat ca urmaș al lui Isus?
d) Urmașii lui Isus sunt încă persecutați astăzi? Povestește un moment în care ai suferit persecuții.
e) Enumeră unele din persecuții pe care le-a suferit apostolul Pavel ca adept al lui Isus (2 Corinteni 11:24-25) Cum te influențează ceea ce auzi citindu-se din Romani 8:35, 37-39?

Biblia (Psalmii 6 – 12) și cartea Evanghelizare („Publicitatea evanghelistului”)
1. Din gura cui Și-a scos Domnul „o întăritură de apărare”?
2. Ce își dorea psalmistul să știe popoarele?
3. Pentru cine se ruga psalmistul să nu-i uite Domnul?
4. Care era îngrijorarea psalmistului în legătură cu oamenii evlavioși?
5. De ce anume depinde valoarea unui creștin?