PLAN de DISCUȚIE (st. 7)

De memorat: „Atunci căpeteniile şi dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel, ca să-l pârască în ce privea treburile împărăţiei. Dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios şi nu se găsea nicio greşeală la el şi niciun lucru rău.” (Daniel 6:4)

1. Oficialii guvernamentali geloși
a) Daniel 6:1-3 De ce regele Darius a păstrat unul din oficialii guvernamentali cuceriți pentru noua sa echipă de conducere?
b) Daniel 6:4pp Cum a influențat această decizie pe liderii guvernului persan?
c) Daniel 6:4-5 La ce concluzie au ajuns acești oficiali guvernamentali geloși, după o investigație atentă a conduitei lui Daniel?
d) Viețile noastre sunt, de asemenea, atent examinate de critici și căutători autentici după adevăr. Cum ne putem asigura că oferim un exemplu bun celor din jurul nostru? (vezi Matei 5:14-16 și Ioan 8:12)

2. Un complot pentru a-l prinde pe Daniel
a) Daniel 6:6-9 Ce tactici au folosit acești oficiali guvernamentali geloși pentru a-l convinge pe rege să semneze decretul?
b) Daniel 6:10 Dacă Daniel a fost conștient de intențiile rele ale acestor oficiali guvernamentali geloși, de ce nu a expus planul lor regelui Darius sau nu și-a schimbat programul de rugăciune?
c) Comparați acest test cu testul celor trei prieteni ai lui Daniel din câmpia Dura.
d) Povestește despre o ocazie când o persoană sau o organizație a încercat să te constrângă să acționezi într-un mod contrar Cuvântului lui Dumnezeu. Care a fost rezultatul?
e) De ce exemplul apostolilor dinaintea Sanhedrinului este un exemplu important pentru noi, la fel ca exemplul lui Daniel? Fapte 5:26-42

3. Prins într-o capcană
a) Daniel 6:11-13 Cum au reacționat oficialului guvernamentali geloși când Daniel și-a continuat rugăciunile către Dumnezeu „așa cum era obiceiul lui”?
b) Daniel 6:14-18 Care a fost reacția regelui Darius când a realizat că el însuși a căzut în capcana acestor oficiali geloși?
c) Care este cea mai bună atitudine când ne dăm seama că am fost prinși într-o capcană pusă de un inamic?

4. Reabilitarea
a) Daniel 6:19-20 Ce putem învăța când observăm comportamentul regelui Darius din dimineața următoare?
b) Daniel 6:21-22 Ce te impresionează când auzi mărturia lui Daniel despre regele Darius?
c) Ce efect are asupra regelui mărturia puternică a lui Daniel? Daniel 6:23-28
d) Ce lecții importante putem învăța din experiența lui Daniel pentru viața noastră de azi?
e) Dumnezeu l-a salvat pe Danie, dar mulți alți copii credincioși ai lui Dumnezeu suferă moartea martirilor. De ce?

Biblia (Iov 41 – Psalmii 5) și cartea Evanghelizare („Metode de publicitate impresionante”)
1. Cine și despre ce a vorbit fără să înțeleagă?
2. Cum sunt sfătuiți împărații să se poarte?
3. Ce considera psalmistul ce făceau fiii oamenilor în privința deșertăciunii și a minciunilor?
4. Cu ce compară psalmistul bunăvoința cu care Domnul îl înconjoară pe cel neprihănit?
5. Ce scrie Ellen G. White despre folosirea presei și a agențiilor publicitare pentru a atrage atenția asupra lucrării noastre?