Ediția instructori (st. 3)

I. Privire generală

Text-cheie: Daniel 2:20.

Pasaje biblice: Daniel 2; Isaia 41:26; 46:8-10.

Introducere: Profeția din Daniel 2 oferă o viziune panoramică asupra istoriei din timpul Imperiului Babilonian până la sfârșitul veacurilor. Dar această viziune profetică foarte importantă nu i-a fost dată lui Daniel sau altor profeți, ci unui împărat păgân. Dumnezeu acționează ciudat uneori! Nu numai că intervine și stăpânește chiar în momentele speciale ale istoriei lumii, ci El este preocupat și de încercările și de experiențele personale ale copiilor Săi.

Temele studiului:
1. Ocazia în care a fost dat visul. Dumnezeu i-a dat acest vis lui Nebucadnețar la scurtă vreme după ce a urcat pe tronul Babilonului. În acea vreme, împăratul se lupta pentru consolidarea puterii sale.
2. Semnificația visului. Prin imaginile din vis, Dumnezeu i-a descoperit împăratului că toate împărățiile lumii aveau să dispară în cele din urmă și să-i facă loc Împărăției veșnice a lui Dumnezeu.
3. Scopul visului. Visul cuprinde o perioadă mare din istorie, de la Imperiul Babilonian până la sfârșitul veacurilor. Totodată, ne arată că Dumnezeu este conducătorul suveran al tuturor puterilor lumii.

Aplicația. Un aspect semnificativ al acestui vis este asigurarea că ne putem încredința viața noastră lui Dumnezeu. El este adevărata sursă de înțelepciune și de putere. El a răspuns rugăciunii lui Daniel și i-a descoperit profetului conținutul și interpretarea acestui vis. Putem să ne închinăm și să Îi slujim cu încredere acestui Dumnezeu.

II. Comentariu

1. Ocazia în care a fost dat visul. Nebucadnețar a avut visul în al doilea an al domniei sale (603 î.Hr.). Acest detaliu creează o dificultate cronologică pe care trebuie să o rezolvăm chiar de la început. Din Daniel 1 am aflat că Nebucadnețar a invadat Iuda în primul an al domniei sale. La acea vreme, el i-a adus pe Daniel și pe prietenii lui în Babilon. Aflăm de asemenea că cei patru robi au trecut printr-un program de instruire timp de trei ani. Daniel 2 spune că Nebucadnețar i-a dat lui Daniel „stăpânire peste tot ținutul Babilonului și l-a pus cea mai înaltă căpetenie a tuturor înțelepților Babilonului” (Daniel 2:48). Aparent, în al doilea an al domniei lui Nebucadnețar, Daniel deja terminase instruirea de trei ani care a început în primul an de domnie al împăratului. Cea mai bună soluție este să luăm „primul an” menționat în Daniel 1 ca „anul de ascensiune” al lui Nebucadnețar, știind că în Antichitate primul an de domnie era considerat anul urcării la tron, chiar dacă aceasta se întâmpla în ultimele luni ale anului.

Instruirea lui Daniel Domnia lui Nebucadnețar
Primul an de robie în Babilon Anul de început (invadarea ţării lui Iuda)
Al doilea an Primul an de domnie
Al treilea an Al doilea an de domnie (visul)

Această diagramă ne ajută să vedem că anul ascensiunii la tron a fost considerat primul an de domnie a lui Nebucadnețar ca împărat, lucru care corespunde cu primul an de robie al lui Daniel. La acea vreme, Nebucadnețar doar ce urcase pe tronul Babilonului. Era un moment crucial pentru noul împărat. După cum se întâmpla de obicei, noul conducător trebuia să își consolideze puterea, asigurându-se că niciun rival nu îi stătea în cale și regii vasali erau ținuți sub control. La urma urmei, în momentele de tranziție a puterii, erau șanse mari să izbucnească revolte și răzmeriţe. Astfel că, în al doilea an al domniei, Nebucadnețar a fost implicat în mai multe campanii militare pentru consolidarea puterii.

Fiind în această situație, nici nu este de mirare că a fost profund tulburat de vis. Visele puteau prezice dezastre, planuri conspiraționiste și chiar moartea împăratului. Mai mult, babilonienii acordau multă atenție viselor. Ei au alcătuit o colecție mare de cărți care prezentau metode precise de tâlcuire a viselor. Babilonienii au mai adunat și un grup de experți în tâlcuirea viselor. Un comentator spune: „În Orientul Apropiat, clarvăzătorii erau conducătorii academici și religioși ai acelor zile. După cum se spune și în History of Babylonia a lui Berossus, cei din Mesopotamia credeau că zeii îi înzestraseră pe oameni cu cunoștință, dar nu cu toată cunoștința. Cunoștința divină rămânea totuși inaccesibilă, cu excepția mesajelor codificate care cereau abilitatea acestor clarvăzători. Dacă relatarea lui Enmeduranki poate fi luată în serios, mesopotamienii credeau că acești clarvăzători reușeau să deslușească mesajele doar pentru că zeii le ofereau interpretarea lor.” – Wendy Widder, Daniel, Story of God Bible Commentary 20, Grand Rapids, Zondervan, 2016, p. 47
Totuși, în circumstanțele acelea, niciun expert nu reușise să decodifice visul, deoarece împăratul nu și-l mai amintea. Dar, dacă experții babilonieni i-ar fi putut relata visul, împăratul ar fi știut că putea să se încreadă şi în tâlcuire. Supărat pe neputinţa experților babilonieni de a-i relata visul, împăratul a poruncit ca toți să fie omorâți.

2. Semnificația visului. Visul despre chipul alcătuit din mai multe metale indică o succesiune de imperii, începând cu Babilonul și culminând cu apariția Împărăției veșnice a lui Dumnezeu. Metalele scad în valoare și cresc în rezistenţă de sus în jos (cu excepția picioarelor), lucru care poate indica o degradare succesivă. Ellen G. White explică astfel: „Babilonul, slăbit și doborât, a dispărut în cele din urmă, deoarece, în timp de prosperitate, conducătorii lui s-au considerat independenți de Dumnezeu și au atribuit slava împărăției lor realizărilor omenești. Medo-Persia a fost lovită de mânia Cerului, deoarece, în ea, Legea lui Dumnezeu fusese călcată în picioare. Temerea de Domnul nu-și găsise loc în inimile majorității covârșitoare a poporului. Nelegiuirea, hula și stricăciunea predominau. Împărățiile care au venit după ea au fost și mai josnice și mai stricate; ele au ajuns și mai jos, și mai decăzute pe scara valorilor morale.” – Profeți și regi, pp. 501–502
După cum ne prezintă foarte clar și tâlcuirea visului, fiecare împărăție avea un final și urma să fie înlocuită de următoarea putere până când piatra avea să lovească chipul și să umple pământul. Dar, în ciuda maiestății și puterii sale impresionante, chipul nu avea să dăinuie mult timp. La urma urmei, picioarele pe care se sprijinea erau dintr-un amestec destul de slab, de lut și fier.
În vis, Dumnezeu a dat o reprezentare cu care împăratul era familiarizat. Chipurile imense erau foarte cunoscute în lumea veche, dar, de obicei, acestea reprezentau zei. Mai mult, folosirea metalelor pentru a reprezenta diverse epoci istorice era deja cunoscută cu cel puțin un secol înainte de Nebucadnețar, lucru pe care îl observăm la scriitorul Hesiod (cca 700 î.Hr.). Astfel, se pare că Domnul a folosit reprezentări cu care împăratul era deja familiarizat pentru a transmite un mesaj cu totul nou pentru el. În această privință ar trebui să observăm că un aspect al visului probabil că i-a fost cu totul nou lui Nebucadnețar, deoarece nu a fost atestat nicăieri altundeva în afară de Biblie. Este vorba despre piatra care zdrobește chipul și devine un munte care umple tot pământul.
Piatra și muntele sunt amintite și în alte pasaje în Biblie în care este prezentat Muntele Casei Domnului care va fi cel mai înalt munte (Isaia 2:2,3). Isaia 11:9 face referire la „muntele Lui cel sfânt”, pământul, ca fiind plin de cunoștința lui Dumnezeu. În Isaia 6:3, întreg pământul este umplut de slava Lui. În mulți psalmi vedem că un nume care Îi este atribuit adesea lui Dumnezeu este „stânca” sau „stânca mea” (Psalmii 18:2,31,46; 19:14; 28:1; 31:2,3; 42:9, 62:2,6,7; 71:3; 78:35; 89:26; 92:15; 94:22; 95:1; 144:1). Este posibil ca Nebucadnețar să nu fi înțeles toate implicațiile simbolului pietrei din visul său, dar oricine avea ochiul format în ale Scripturii putea asocia piatra cu domnia veșnică a lui Dumnezeu.

3. Motivația visului. În primul rând, visul cuprinde o lungă perioadă istorică, din timpul Imperiului Babilonian până la sfârșitul veacurilor. Visul i-a fost dat unui împărat păgân pentru a arăta că Împăratul împăraților este Conducătorul suprem al oricărei împărății omenești. Cu ajutorul visului și al tâlcuirii lui, Nebucadnețar a primit o lecție semnificativă de filozofia istoriei.
În al doilea rând, tâlcuirea visului i-a fost descoperită lui Daniel de Dumnezeu. Babilonienii, în ciuda pregătirii lor și a „publicațiilor academice” despre tâlcuirea viselor, au dovedit că nu aveau acces la singura sursă de cunoștință în stare să dezlege misterul.
În al treilea rând, atunci când privim la chipul acesta ca la o reprezentare a imperiilor lumii și a sistemelor de putere, avem impresia că multe dintre lucrurile reprezentate de acea statuie încă există. Totuși, dacă privim la acest chip ca fiind o reprezentare a succesiunii imperiilor lumii, ne dăm seama că trăim la sfârșitul timpului. Şi, indiferent de cronologia evenimentelor finale, putem avea asigurarea că Domnul vine!
În al patrulea rând, visul trebuie înțeles în legătură cu rugăciunea lui Daniel. Rugăciunea lui Daniel este punctul central al acestui capitol și conține cea mai importantă afirmație teologică despre înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu (Daniel 2:20-22).

III. Aplicaţia

1. Ți-a transmis Dumnezeu vreodată ceva printr-un vis? Când ai noaptea un vis, cum ai tendința să îl explici? Îl consideri un rezultat al neliniștii, al tulburării sufletești, un proces normal care are loc în creier sau un mesaj din partea lui Dumnezeu? De unde știi când un vis vine din partea lui Dumnezeu?
2. Dumnezeu i-a descoperit lui Nebucadnețar visul, folosind aceste simboluri care îi erau cunoscute, pentru a-i descoperi ceva ce îi era necunoscut. Ce poți învăța din această metodă de predare atunci când le explici altora Evanghelia?
3. Să facem o autoexaminare. Roagă-i pe membrii grupei să mediteze la următoarele: Dacă eu aș fi Daniel sau unul dintre prietenii lui:
• Cum aș putea avea și eu aceeași încredere liniștită ca Daniel atunci când a adus cazul înaintea lui Dumnezeu? Am și eu același simțământ al misiunii pe care l-au avut Daniel și prietenii lui implicaţi în viața politică a Babilonului?
• Mă pot încrede în Dumnezeu în orice situaţie care ar pute să apară în viața mea? Recunosc că am nevoie de puterea și înțelepciunea Lui pentru a-mi rezolva problemele, mai mari sau mai mici? Argumentează.
• Cu ce probleme mă confrunt acum, în care am nevoie de înțelepciune de la Dumnezeu aşa ca Daniel când a tâlcuit visul împăratului? Cred că Dumnezeu poate să îmi dea și mie aceeași înțelepciune? De ce da sau de ce nu?
• Cum mă ajută mesajul transmis în vis să trăiesc viața de creştin cu speranță?