PLAN de DISCUȚIE (st. 11)

De memorat: „Am poruncit şi leviţilor să se cureţe şi să vină să păzească porţile, ca să sfinţească ziua Sabatului. Adu-Ţi aminte de mine, Dumnezeule, şi pentru aceste lucruri şi ocroteşte-mă după marea Ta îndurare!” (Neemia 13:22)

1. Promisiuni făcute Domnului
a) Ce promisiuni a făcut poporul Domnului când și-au reînnoit legământul după reconstruirea zidurilor Ierusalimului? Neemia 10:30, 31, 39
b) Care sunt gândurile tale despre aceste promisiuni? Care sunt unele promisiuni mai importante decât cele enumerate în Neemia 10 (Matei 22:37-39)

2. Neglijarea casei Domnului
a) Cum a neglijat preotul Eliasib casa Domnului? Neemia 13:4-5
b) De ce a pregătit Eliasib o cameră pentru oficialul amonit Tobia (Neemia 2:10) chiar în casa Domnului?
c) De ce Neemia nu a abordat imediat această neglijare a casei Domnului? Neemia 13:6-7
d) Cum a răspuns Neemia la întoarcerea din Babilon în Ierusalim și a descoperit această conduită neacceptabilă? Neemia 13:8-9
e) Ce altă neglijență a casei Domnului a avut loc în timpul absenței lui Neemia? Neemia 13:10
f) Cum a abordat Neemia această neglijare? Neemia 13:11-13
g) Care sunt gândurile tale despre rugăciunea lui Neemia, înregistrată în Neemia 13:14?
h) Care sunt unele moduri în care neglijăm astăzi casa Domnului?

3. Nepăsare pentru Sabat
a) Neemia 13:15-16 De ce a fost această nepăsare pentru Sabat o infracțiune atât de gravă? (Exod 20:8-11)
b) Cum a abordat Neemia această nepăsare a unei învățături clare din Cuvântul lui Dumnezeu? Neemia 13:17-22
c) Care sunt gândurile tale despre cuvintele și amenințările dure ale lui Neemia?
d) Cum ne-a ajutat Isus să înțelegem adevăratul sens al Sabatului?
i. Marcu 2:27-28 Cum influențează această învățătură a lui Isus viziunea ta despre Sabat?
ii. Matei 3:1-6 De ce Isus a fost întristat de atitudinea conducătorilor religioși din sinagoga din Capernaum?
iii. Matei 12:1-8 Ce lecții importante ne-a învățat Isus prin această interacțiune cu fariseii?
e) Care sunt câteva modalități adecvate de a valoriza și prețui Sâmbăta ca un dar al Creatorului nostru?
f) Cum s-a schimbat atitudinea ta față de Sabat, pe măsură ce teai apropiat mai mult de Isus ca Domn și Mântuitor personal?

Biblia (Neemia 1-7) și cartea Evanghelizare („Importanța sfătuirii și rugăciunii”)
1. Cine au fost cei cărora nu le-a plăcut că venea să caute binele copiilor lui Israel?
2. Despre cine scria Neemia că „locuiesc pe deal”?
3. Cum se numea prorocița care încerca să-l sperie pe Neemia?
4. Câți cântăreți și cântărețe se aflau printre cei întorși cu Zorobabel?
5. Pentru cine trebuie să se roage membrii bisericilor noastre și pentru cine trebuie să se roage pastorii?