PLAN de DISCUȚIE (st. 7)

De memorat: „Cine îşi ascunde fărădelegile nu propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele capătă îndurare.” (Proverbe 28:13)

1. Postul, mărturisirea și închinarea
a) Neemia 9:1-3 De ce închinătorii evrei au postit, au purtat pânză de sac și și-au pus praf și cenușă pe cap? (vezi Daniel 9:3-7)
b) De ce acești închinători evrei s-au separat în acel moment de toți străinii? Nu toată lumea este invitată și binevenită la închinare?
c) Ce părere ai despre petrecerea a 3 ore în citirea Bibliei și alte 3 ore de închinare și mărturisire?
d) Cum se raportează la viața noastră această experiență a pocăinței colective a copiilor lui Israel?

2. Ridicând inimile în laudă Domnului
a) Ce apel au făcut liderii de cult față de cei adunați pentru închinare? Neemia 9:5b-6
b) De ce este lauda către Domnul, Creatorul și Susținătorul nostru, un element esențial al cultului adevărat? (vezi Psalmul 100:1-5)
c) Ce motive ai pentru a-L lăuda pe Domnul?
d) Care este diferența dintre lăudarea Domnului „în duh și adevăr” și sentimentalism sau exhibiționism?

3. Credincioșia lui Dumnezeu și necredința noastră
a) Neemia 9:7-15 De ce cei care conduc această rugăciune povestesc credincioșia lui Dumnezeu din trecut?
b) Observați povestirea necredincioșiei de către copiii lui Israel și modul în care Domnul a răspuns.
i. Neemia 9:16-17a, 17b
ii. Neemia 9:18, 19-25
iii. Neemia 9:26-27a, 27b
iv. Neemia 9:28a, 28b
c) Ce lecții putem învăța din aceste relatări despre necredința umană și credincioșia lui Dumnezeu?
d) Împărtășește o ocazie când Dumnezeu a fost credincios promisiunilor Sale față de tine și atunci când ai fost necredincios față de El.

4. Îndrumare prin profeți
a) Neemia 9:30 Cine au fost unii dintre profeții pe care Domnul i-a trimis înaintea exilului în Babilon pentru a avertiza despre judecata iminentă dacă copiii lui Israel nu s-au căit și s-au abătut de la căile lor rele? (Isaia, Osea, Amos, Mica, Habacuc, Țefania, Ieremia)
b) „Cu toate acestea nu au ascultat.” De ce este important să recunoaștem cuvintele lui Dumnezeu prin profeți ca fiind valoroase și autoritare pentru viața noastră de azi? Psalmul 32:8-11, Amos 3:7, 2 Timotei 3:16-17, 2 Petru 1:19-21
c) De ce îndrumarea este oferită prin Isus – cea mai mare revelație dintre toate? Evrei 1:1-3, Ioan 5:39-40, Ioan 14:6, 1 Ioan 5:11-13

Biblia (2 Cronici 19-25) și cartea Evanghelizare („Finanțele și bugetul”)
1. Cine a fost mustrat pentru că l-a ajutat pe cel rău?
2. Cum se numește istoria și autorul unde sunt menționate faptele lui Iosafat?
3. Cui îi rămăsese faima de a-L căuta pe Domnul din toată inima lui?
4. Despre cine s-a făcut un mare număr de prorocii?
5. La ce fel de oameni trebuie să ajungă cei care lucrează în orașele mari?