PLAN de DISCUȚIE (st. 6)

De memorat: „Ei citeau desluşit în cartea Legii lui Dumnezeu şi-i arătau înţelesul, ca să-i facă să înţeleagă ce citiseră.” (Neemia 8:8)

1. Adunându-se pentru a auzi Cuvântul lui Dumnezeu
a) Neemia 7:73-8:1a Care a fost semnificația lunii a 7-a (Tișri) din calendarul evreiesc? (Sărbătoarea trâmbițelor, Ziua Ispășirii, Sărbătoarea corturilor)
b) Neemia 8:1 Ce cerere au făcut oamenii către Ezra după ce zidurile au fost reconstruite?
c) De ce crezi că poporul evreu a făcut această solicitare? Deuteronom 31:9-13
d) Neemia 8:2 Care este semnificația faptului că atât bărbații, cât și femeile s-au adunat, toți cei care au putut înțelege ce auzeau?
e) S-au adunat „ca unul singur” pentru a auzi Cuvântul lui Dumnezeu. Ce lecție putem învăța din această adunare pentru viața noastră, astăzi?

2. Citirea și auzirea Cuvântului lui Dumnezeu
a) Neemia 8:3 Ce pasaje din Cuvântul lui Dumnezeu a citit Ezra în aer liber?
b) Neemia 8:4-6 La ce te gândești și ce simțăminte ai despre scena descrisă în aceste versete?
c) Cum l-au ajutat cele 13 persoane care stăteau cu Ezra când a fost citită Cartea Legii?
d) Ce narațiuni și instrucțiuni importante sunt incluse în Cartea Legii?
e) De ce este important să ascultăm cu atenție Cuvântul lui Dumnezeu? Deut. 4:1, 6:3-4, Ps. 1:2, 119:105, Prov. 19:20
f) Care sunt câteva modalități practice pe care le-ai găsit pentru a asculta Cuvântul lui Dumnezeu?

3. Înțelegând Cuvântul lui Dumnezeu
a) Neemia 8:7-8 Alte 13 persoane sunt enumerate aici. Care a fost misiunea lor?
b) De ce este de o importanță vitală nu numai să auzim Cuvântul lui Dumnezeu, ci și să îl înțelegem? Fapte 8:26-38
c) De ce Ezra a delegat responsabilitatea altora de a ajuta la această misiune importantă?
d) Cine te-a ajutat să înțelegi mai pe deplin Cuvântul lui Dumnezeu?
e) Relatează o ocazie când ai fost binecuvântat, în timp ce explicai Cuvântul lui Dumnezeu cuiva.

4. Răspunsul celor care au auzit Cuvântul lui Dumnezeu
a) Neemia 8:9 De ce crezi că oamenii plângeau când au auzit Cuvântul lui Dumnezeu?
b) Neemia 8:10 Explică sensul expresiei: „bucuria lui Dumnezeu va fi tăria voastră”
c) De ce este important să ne concentrăm pe iubirea, harul și mila lui Dumnezeu atunci când simțim propria păcătoșenie?
d) Neemia 8:13-17 Ce putem învăța din atitudinea celor care s-au adunat a doua zi?
e) Împărtășește o ocazie când ai găsit bucurie în Domnul.

Biblia (2 Cronici 12-18) și cartea Evanghelizare („Plănuirea unei lucrări permanente”)
1. Unde este menționată cartea prorocului Ido?
2. Ce a făcut Asa, după ce a auzit cuvintele lui Azaria și prorocia lui Obed?
3. Ce s-a întâmplat cu Hanani, văzătorul, după ce a prorocit lui Asa?
4. Ce sarcină le-a încredințat Iosafat unora dintre căpetenii și leviți?
5. De ce sfătuiește Ellen G. White ca nicio acțiune nouă să nu înceapă înainte de timpul potrivit?