Poezia studiului 3

Candela părtășiei cerești

Exod 3,4;10-12.20; 4,1.11.12.27-31; Ezra 7,10.27; Neemia 1,1-11; Daniel 8,14.16.26.27; 9,24-27; Romani 8,28.29; cap. 9.

Chemarea în lucrare are-n sine
O minunată candelă divină,
Care să-ți lumineze, azi, creștine,
Cărarea către dragostea deplină.
Când îți afunzi privirile în lege
Cerând Lui Dumnezeu înțelepciune
Și cu iertarea Lui să te dezlege
Din lanțul răzvrătirilor nebune,
Atunci chemarea Lui te va cuprinde
În misiunea Sa de rezidire
Și candelă de har îți va aprinde
Cu pași profetici către mântuire.
Căci Domnul, după voia Sa alege,
Asemeni Lui, ca în Eden să fie
Toți cei chemați, azi, rănile să-și lege
Și prin Hristos, părtași la veșnicie!

Cornel Mafteiu
București, 15.10.2019