PLAN de DISCUȚIE (st. 3)

De memorat: „Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul părinţilor noştri, care a pregătit inima împăratului ca să slăvească astfel Casa Domnului la Ierusalim” (Ezra 7:27)

1. Chemarea lui Ezra și a lui Neemia
a) Ce lecție importantă putem învăța din chemarea lui Dumnezeu față de Ezra? Ezra 7:1-10
b) Ce lecție importantă putem învăța din chemarea lui Dumnezeu față de Neemia? Neemia 1:1-11
c) Ce au în comun cei doi lideri?

2. Timpul lui Dumnezeu
a) Care este semnificația momentului chemării lui Dumnezeu față de Ezra în 457 î.Hr.? Daniel 9:24-27
b) Ce s-a întâmplat după 69 de săptămâni de ani, sau 483 de ani după 457 î.Hr. – respectiv anul 27? Luca 3:1-6 21-22
c) Ce s-a întâmplat la mijlocul ultimilor 7 ani, în primăvara anului 31 d.Hr. prin care Mesia va „face să înceteze jertfa și darul de mâncare”?
d) Ce eveniment s-a întâmplat la sfârșitul celor 490 de ani în anul 34 d.Hr? Fapte 7:54 – 8:3
e) Conform spuselor lui Daniel, cele 70 de săptămâni, sau 490 de ani, au fost hotărâte pentru poporul evreu. Din ce perioadă mai mare face parte acest timp? Daniel 8:13-14, 26-27

3. Chemarea noastră din partea lui Dumnezeu
a) Nu toți sunt chemați ca Ezra sau Neemia să conducă poporul lui Dumnezeu afară din captivitate, dar toți primesc chemarea din partea lui Dumnezeu conform planului Său pentru viețile noastre. Romani 8:28-30
b) Ce chemare specială au primit aceste persoane din partea lui Dumnezeu?
i. Ioan Botezătorul
ii. Maria
iii. Timotei
c) Ce a dorit să spună Isus când a exclamat: „Mulți sunt chemați, dar puțini sunt cei aleși”? Matei 22:14

4. Libertatea noastră de a accepta sau respinge chemarea lui Dumnezeu
a) Citește istoria chemării lui Dumnezeu față de Moise Exod 3:1-10, 11-12, 13-14, 4:1, 2-7, 10, 11-12, 13, 14-17. Ce putem învăța din această interacțiune extinsă dintre Dumnezeu și Moise despre chemarea lui Dumnezeu și libertatea noastră de a accepta sau respinge chemarea Sa?
b) Ce lecții despre răspunderea la chemarea lui Dumnezeu putem învăța din viața lui Iona?
c) Ce lecții din slujirea lui Isus ilustrează libertatea fie de a accepta, fie de a respinge chemarea lui Dumnezeu în viețile noastre?
i. Zacheu – Luca 19:1-10
ii. Tânărul bogat – Matei 19:16-22
iii. Matei – Matei 9:9, Luca 5:29-32
iv. Alte persoane?
d) Relatează o ocazie despre un timp când ai simțit că Dumnezeu te-a chemat la o slujire specială pentru El.
e) Cum reacționează Dumnezeu dacă respingem chemarea Lui?

Biblia (1 Cronici 20-26) și cartea Evanghelizare („Locul de desfășurare a evanghelizării”)
1. Cine și de ce nu a inclus în numărătoare semințiile lui Levi și Beniamin?
2. Cui a poruncit David să-și pună inima și sufletul să caute pe Domnul?
3. Cine prorocea (acompaniindu-se) cu harpa?
4. Cine păzea toate vistieriile lucrurilor sfinte?
5. Ce a sugerat Ellen G. White cu privire la sălile publice foarte populare?
 
Urmărește devoționalul video, Biblia audio, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse