PLAN de DISCUȚIE (st. 2)

De memorat: „Când am auzit aceste lucruri, am şezut jos, am plâns şi mam jelit multe zile. Am postit şi m-am rugat înaintea Dumnezeului  cerurilor şi am zis: „Doamne Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule mare şi  înfricoşat, Tu care ţii legământul Tău şi eşti plin de îndurare faţă de cei ce Te iubesc şi păzesc poruncile Tale!” (Neemia 1:4-5)

1. Paharnicul regal primește vești rele (445 î.Hr.)
a) Neemia 1:1-3 Mai mult de 90 de ani au trecut de când primul grup de evrei s-au întors din Babilon și mai mult de zece ani de când Ezra s-a întors cu al doilea grup de exilați. De ce a fost procesul reconstruirii Ierusalimului așa de lent?
b) Neemia 1:4 Ce putem învăța despre Neemia din reacția la aceste vești rele de la Ierusalim?
c) În ce fel reacția lui Neemia la această veste rea diferă față de cea a celor ce nu au o relație apropiată cu Dumnezeu?

2. Rugăciunea lui Neemia
a) Neemia 1:5-11 Ce te impresionează cel mai mult la rugăciunea lui Neemia?
b) Ce promisiuni ale lui Dumnezeu au adus mângâiere și speranță atunci când vă confruntați cu greutăți sau încercări?

3. Rugăciunea lui Neemia primește răspuns (4 luni mai târziu)
a) Neemia 2:1-3 De ce era periculos pentru Neemia să fie trist în prezența Împăratului?
b) Neemia2:4-8 Ce lecții importante putem învăța din răspunsul lui Neemia față de Împărat?
c) Uneori, răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile noastre par întârziate, din perspectiva noastră. Cum putem învăța să așteptăm răbdători pentru sincronizarea perfectă a lui Dumnezeu? Psalmul 27:13-14
d) Gândește-te la alte personaje din Biblie care au fost îndrăzneți și curajoși când Dumnezeu le-a oferit o oportunitate.
e) Ce oportunități ți-a dat Dumnezeu să Îi slujești și să faci o diferență în viețile celor din jurul tău?

4. Paharnicul regal pleacă într-o misiune
a) Neemia 2:9-10 Compară reacția lui Sambalat și Tobia cu cea a lui Neemia
b) Numește și alți bărbați și femei care au experimentat opoziția și au căutat să împlinească misiunea dată lor de Dumnezeu
c) De ce ar trebui să ne așteptăm la opoziție când Dumnezeu ne trimite într-o misiune specială? Ioan 15:18-20, Ioan 16:1-3, Efeseni 6:10-12

5. Neemia se pregătește pentru misiunea specială
a) Care este semnificația celor 3 zile menționate în Neemia 2:11 (vezi și Estera 4:15-16, Fapte 9:8-9)
b) Neemia 2:12-16 De ce Neemia evaluează situația orașului la adăpostul nopții?
c) Neemia 2:17-18 Ce informație importantă include Neemia în provocarea lui față de oficialii locali și rezidenții Ierusalimului?
d) Cum răspunde Neemia la opoziția insistentă? Neemia 2:19-20
e) Ce putem învăța din exemplul lui Neemia?

Biblia (1 Cronici 13-19) și cartea Evanghelizare („Avantajele lucrului doi câte doi”)

1. Pe cine a comparat David cu „niște ape care curg”?
2. Cum se numeau cei doi bărbați care fuseseră aleși și numiți pe nume ca să laude pe Domnul?
3. De unde luase David arama din care Solomon a făcut marea, stâlpii și alte unelte de la templu?
4. Cine era Șofan?
5. În ce situații va fi pus un predicator, dacă nu are alături pe cineva cu care să împărtășească lucrarea?
 
Urmărește devoționalul video, Biblia audio, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse