PLAN de DISCUȚIE (st. 13)

De memorat: „Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.” (Evrei 10:23,24)

1. Urmași ai lui Isus ca agenți ai schimbării
a) Matei 5: 13-16 Ce schimbare ar trebui să ne așteptăm într-o comunitate dacă sunt urmași ai lui Isus?
b) Filipeni 2: 14-15
c) 2 Corinteni 5: 18-20 Care este cea mai importantă sarcină a noastră ca agenți ai schimbării?
d) Cum este posibil ca mărturia dvs. să fie „o mireasmă a vieții care duce la viață”? 2 Corinteni 2:14-16
e) Împărtășiți o experiență în care Dumnezeu a făcut o schimbare prin dumneavoastră în comunitatea locală.
f) Ce schimbări ar dori Isus să vadă în comunitatea ta? Cum ar trebui să fii tu implicat?

2. Credincioși care slujesc
a) Ce personaj Biblic vă oferă un exemplu de slujire care se sacrifică?
b) De ce este sfatul lui Isus față de ucenicii săi atât de relevant pentru noi astăzi? Marcu 10:42-45
c) În ce fel apartenența la o comunitate de slujitori vă ajută să deveniți un slujitori care se sacrifică?
d) Unde ați văzut o comunitate de slujitori în acțiune?
e) Cum poți evita osteneala în compasiune, cu atât de multe nevoi din jurul tău? Galateni 6: 9

3. Urmând pe Isus, Conducătorul nostru de slujitori
a) „Numai metoda lui Hristos va aduce un adevărat succes în a ajunge la popor” Ellen White, Divina Vindecare, 143
i. S-a amestecat printre ei ca unul care le-a dorit binele
ii. Și-a arătat simpatia față de ei
iii. A slujit nevoilor lor
iv. A câștigat încrederea lor
v. Apoi i-a invitat, „Urmați-mă”!
b) Ce lecții importante putem învăța de la Conducătorul nostru de slujitori?
c) Care este cel mai bun mod de a îndruma alți lideri slujitori? 1 Corinteni 11:1

4. Încurajați-vă unii pe alții în ultimele zile
a) Evrei 10:23-25 De ce se adună atât de mult ca urmași ai lui Isus?
b) De ce ar fi necesar să „îndemnați la dragoste și fapte bune”?
c) Cum ne adunăm împreună să ne motivăm să ieșim în slujirea iubitoare a celor care au nevoie?
d) De ce este deosebit de important să încurajăm pe cei care slujesc pe alții în numele lui Isus? Galateni 6:10
e) Cine a fost o încurajare pentru tine în timp ce slujești altora în numele lui Isus?
f) Ce încurajare ai găsit în acest studiu?

Biblia și cartea Evanghelizare
Biblia: 2 Regi 24 – 1 Cronici 5
1. De ce a vrut Domnul să-l lepede pe Iuda?
2. Ce împărat al lui Iuda a mâncat până la sfârşitul vieţii lui la masa împăratului Babilonului?
3. Despre cine se spune că Domnul i-a dat ce ceruse?
4. Cui i-a fost dat un drept de întâi născut, dar n-a fost scris în spiţele de neam ca întâi născut?
Evanghelizare, subcapitolul „Evanghelizarea, o lucrare plină de demnitate”
5. Din ce cauză nu s-a ajuns la oamenii din clasele sociale înalte?
 
Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse