Ediția instructori (st. 13)

PRIVIRE GENERALĂ

„Înainte de Praznicul Paștelor, Isus, ca Cel care știa că I-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt” (Ioan 13:1). „Isus, fiindcă știa că Tatăl Îi dăduse toate lucrurile în mâini…, a început să spele picioarele ucenicilor” (Ioan 13:3,5). După aceea, Isus a spus: „Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut Eu” (Ioan 13:15). Încă de la început, Fondatorul bisericii creștine ne-a exemplificat slujirea, arătând cum trebuie să lucreze membrii, ştiind că biserica este trupul lui Hristos.
Studiul acesta ne îndreaptă din nou atenția spre slujirea practicată în biserica primară. Credincioșii care formează rămășița bisericii lui Dumnezeu vor avea o inimă slujitoare, gata pentru mijlocire, jertfire de sine și har; slujirea celor nevoiași și predicarea Evangheliei sunt legate una de alta; studiul ne îndeamnă să înțelegem harul, dreptatea și iubirea ca fiind temelia a ceea ce  înseamnă să fii „din casa lui Dumnezeu” și ne încurajează să nutrim un spirit de colaborare și de susținere în lucrarea pe care Dumnezeu ne cheamă să o facem.

Obiectivele instructorului:
• Analizează împreună cu grupa ce înseamnă să fim o echipă de slujitori pentru cei din afara bisericii.
• Analizează motivul existenței bisericii tale și al importanței conducerii și departamentelor din biserică.
• Cum conlucrează aceste departamente pentru a face schimbări pozitive, înăuntrul și în afara bisericii?

COMENTARIU

O biserică în care toţi slujesc
A aparține de o biserică este de folos pentru orice om atât spiritual, emoțional, social, cât și fizic. Cercetările arată că persoanele care obișnuiesc să meargă la biserică și să participe la serviciile religioase pot trăi mai mult.

De meditat: Cum ai putea ajuta biserica să fie un mediu care aduce vindecare și oferă viață din belșug (Ioan 10:10), chiar o viață mai lungă, pentru toți cei care fac parte sau vor face parte din ea?

Acolo unde există un grup de oameni care slujesc, binecuvântarea apartenenței la acel grup se extinde și în afara lui. Dimensiunea de slujitor este prezentată în Galateni 6:9,10. Citește acest pasaj în grupă.
Într-o biserică iubitoare, care „face bine la toți”, înăuntru și în afară, binecuvântările vor fi simțite și de dătători, și de primitori. Într-un studiu realizat pe 3 296 de voluntari care făceau fapte de bunătate, s-a observat o relație cauză-efect clară între a ajuta și sănătate. Sănătatea fizică și mintală a voluntarilor s-a îmbunătățit semnificativ. De exemplu, după o faptă bună, voluntarii aveau un simțământ de bine. Acest simțământ de bine al binefăcătorilor era dovedit de o reducere importantă a nivelului stresului și o secreție mai mare de endorfine, calmantul natural al organismului. Simțământul inițial de bine al binefăcătorului era urmat de o perioadă mai lungă de bunăstare emoțională. Deci putem spune că îți „faci bine” și ție! Când slujești cu bucurie (Psalmii 100:2), efectul pozitiv asupra dătătorului și primitorului este chiar mai mare. Citește Isaia 58:10,11.
Invită-i pe membrii grupei să împărtășească experiențe în care au simțit că a-i ajuta pe semeni cu bucurie i-a făcut să nu se mai simtă „obosiți”, să nu mai aibă impresia că au făcut prea mult bine, și aceasta prin faptul că binele făcut i-a ajutat personal în toate planurile. Invită-i să povestească modul în care slujirea lor i-a ajutat în mod concret și pe cei din afara bisericii.

Pasaj biblic. Citiți Isaia 42:1-4 și apoi împlinirea versetului în lucrarea lui Isus descrisă în Matei 12:18-21. Această profeție a lui Isaia este despre slujirea lui Isus și misiunea Sa. Isaia 42:1-4 este un pasaj care descrie lucrarea lui Hristos, „Robul Domnului”, care a împlinit planul lui Dumnezeu pentru poporul Său și pentru lume. Alte pasaje care fac referire la Mesia sunt: Isaia 49:1-13; 50:4-11 și Isaia 52:13-53:12.
Ce ne spune Isaia 42:1-4 despre prioritățile lui Hristos? Dar despre misiunea Sa? Despre prioritățile ucenicului lui Hristos? Despre misiunea ta? Despre misiunea bisericii tale? Dacă aveți timp, discutați toate pasajele.
Noul Testament descrie lucrarea de „rob” a Domnului Hristos în Filipeni 2:5-11. Kenosis este termenul grec pentru „nimic”. Hristos „S-a golit pe Sine Însuși” (Filipeni 2:7, Cornilescu) și S-a făcut „lipsit de importanță” (Filipeni 2:7, trad. Fidela). Observați versetul 7. Isus nu S-a „agățat” de suveranitatea divină, care Îi aparținea de drept, ci S-a făcut rob, atitudine care L-a caracterizat tot timpul (Matei 20:26-28).

Privit prin prisma standardelor culturale ale timpului Său, Isus pare că avea prioritățile invers. Pare că El întotdeauna întorcea totul cu susul în jos. În primul rând, Fiul mult înălțat al lui Dumnezeu a devenit slujitor. Citește Matei 20:26 și Matei 23:11,12. Apoi, ucenicii lui Isus au fost acuzați că „au răscolit lumea” (Faptele 17:6). Ei au ales să slujească în loc să conducă.
De asemenea, priviți problema din alt unghi. Nu este suficient să spunem că suntem slujitori pentru Hristos, deoarece există și slujitori răi care pretind că sunt slujitorii Lui. În zelul lor de a fi slujitori ai lui Hristos, ei au încercat să preia frâiele, să conducă și să domine în Numele lui Hristos. Cu alte cuvinte, ei L-au înțeles greșit pe Domnul.

Discutați în grupă: Ce exemple istorice îți vin în minte despre slujitori care au dominat în Numele lui Hristos? Dar exemple recente? Cum am putea evita să fim slujitori răi care, de fapt, vor să-i conducă și să-i domine pe cei cărora le slujesc?

Pasaj biblic. După ce a înviat, Hristos a petrecut timp cu ucenicii Lui, rostind cuvinte de mângâiere și încurajare. Citește Ioan 15:15.

Discutați în grupă: Ne spune acest verset că acum ucenicii trebuiau să înceteze să slujească și să devină doar un grup de prieteni? Ce vrea să ne transmită de fapt? Un indiciu la această întrebare îl găsim în termenul din greacă din Ioan 15:15 pentru slujitori, douloi, care se referă la o categorie de slujitori cu un statut limitat. Deoarece Isus li Se destăinuia ucenicilor și le descoperise multe lucruri, ei nu trebuiau să se supună orbește, ca niște robi. Pare că aici Isus le spune ucenicilor să Îl considere Prieten, nu Stăpân. De asemenea, Isus a știut că slujitorii se puteau transforma în stăpâni, dar prietenii nu. Cel care se consideră un „slujitor” profesionist, un „specialist” în a ajuta, poate acționa pe baza ideii „îți va fi mai bine deoarece eu știu mai bine”, dar un prieten este un colaborator și are deviza „nouă ne va fi mai bine pentru că lucrăm unul pentru altul”. Cum va influența această înțelegere modul nostru de a sluji altora?

Împreună
Termenul „sinergie” este definit ca „interacțiunea elementelor care, atunci când sunt combinate, produc un efect total mai mare decât suma elementelor individuale, a contribuțiilor individuale etc.”. O biserică are sinergie atunci când membrii și departamentele din biserică lucrează și slujesc comunității împreună, nu separat. Această sinergie va produce un efect total mai mare decât dacă fiecare element al bisericii ar lucra separat.
Nu este suficient doar să planifici evenimente separate pentru cei din vecinătatea bisericii. Departamentele bisericii trebuie să lucreze împreună (să colaboreze) pentru a fi eficiente. Discutați în grupă modul în care departamentele bisericii tale pot face planuri împreună pentru a fi agenți ai schimbării mai eficienți în afara bisericii.

APLICAȚIA

Un medic misionar s-a întors în țara natală în căutarea unei biserici adventiste despre care i s-a spus că ar fi în apropierea casei în care crescuse. (La acea vreme nu era adventist.) El a mers în locul în care i s-a spus că ar fi biserica. Nu a văzut nicio clădire, dar a observat un bărbat vizavi de locul unde ar fi trebuit să fie biserica. Doctorul l-a întrebat dacă era vreo astfel de biserică acolo. Bărbatul a răspuns: „Este un grup de oameni care se adună în fiecare sâmbătă la casa de peste drum. Nu știu foarte multe despre ei pentru că vin, cântă și apoi pleacă.”
Compară biserica de mai sus, care era doar un fel de „club de sănătate spirituală” pentru membri, cu o biserică din Swaziland, Africa. Acolo, cea mai urgentă nevoie era o alimentație bună pentru orfanii din locul acela care sufereau de SIDA. Mai multe persoane din biserică au început să le ofere acestor orfani o masă sățioasă șase zile pe săptămână. Ei au început cu cincizeci de copii și, zece ani mai târziu, serveau trei sute de copii pe zi. Au înființat și o grădiniță. Ei ofereau și alte servicii: împărțeau haine, ofereau legume din grădina bisericii, îngrijeau de bolnavi și au înființat un program de dezvoltare profesională pentru femei și bărbați. Această demonstrare a iubirii lui Isus a dat naștere unei biserici noi.
„Mântuitorul Și-a dat viața prețioasă ca să întemeieze o biserică în stare să îngrijească de sufletele întristate și ispitite.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 640

Discutați în grupă: Care este motivul existenței bisericii? Care dintre cele două biserici descrise mai sus se aseamănă cu biserica ta? Alcătuiește o listă cu idei despre cum ar putea deveni biserica ta eficientă în slujirea altora.
 
Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse