PLAN de DISCUȚIE (st. 12)

De memorat: „Celui fără prihană și răsare o lumină în întuneric, El este milostiv, îndurător şi drept. Ce bine-i merge omului care face milă şi împrumută pe altul şi care îşi rânduieşte faptele după dreptate!” (Psalmii 112:4,5)

1. Prioritățile împărăției
a) La ce s-a gândit Isus atunci când a poruncit ucenicilor Săi să „caute mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui”? Matei 6:25-33
b) De ce a arăta milă altora este o caracteristică importantă a unui urmaș al lui Isus? Luca 6:36
c) Ce lecție importantă putem învăța din imaginea lui Isus de la încheierea predicii de pe munte? Matei 7:24-27
d) Ce opțiuni avem la dispoziție atunci când prioritățile împărăției sunt în conflict cu legile umane? Fapte 5:29
e) Ce promisiune minunată se găsește în Iacov 1:5-8 pentru cei care sunt angajați să trăiască ca cetățeni ai Împărăției lui Dumnezeu în această epocă?
f) Împărtășește un moment în care Dumnezeu ți-a dat înțelepciune și curaj să-L onorezi într-o situație potențial compromițătoare.

2. Generozitatea ca mod de a arăta mila
a) Levitic 25:35-37
b) 1 Timotei 6:17-19
c) 1 Ioan 3:16-18
d) Care sunt câteva modalități de a fi generos în afară de a da bani?
e) Gândiți-vă la o ocazie în lucrarea lui Isus, care ilustrează un spirit generos (nu neapărat în funcție de suma dată).
f) Relatează o ocazie când cineva ți-a arătat milă, demonstrând un spirit generos.
g) Când te-a impresionat Dumnezeu să fii generos ca pe o cale de a arăta mila? Cum ai răspuns?

3. Crearea păcii ca mod de a arăta mila
a) Matei 5:9 La ce tip de pace se referă Isus aici?
b) Isaia 52:7
c) Cum demonstrează lucrarea față de ceilalți, ca făcător de pace, dragostea ta pentru mila?
d) Împărtășește o ocazie când Dumnezeu ți-a dat ocazia să slujești ca făcător de pace.

4. Vorbind și ajutându-i pe cei în nevoie
a) Psalm 146:9
b) Isaia 58:6-7
c) Iacov 1:27
d) Când îl vezi pe Isus, care se îngrijește de văduve și orfani, vorbind și ajutându-i pe cei în nevoie?
e) Cine te-a inspirat ca unul care vorbește și îi ajută pe cei în nevoie?
f) Care sunt câteva moduri în care puteți demonstra dragostea și mila lui Dumnezeu în comunitatea voastră?
g) Cum se poate extinde capacitatea noastră de a iubi mila?

Biblia și cartea Evanghelizare
Biblia: 2 Regi 17-23
1. Cum a făcut Israel „lucruri care nu erau bune” împotriva Domnului?
2. Ce a pretins Rabşache că i-ar fi zis Domnul?
3. Cine a fost îngropat în grădina casei?
4. Unde fuseseră aşezate statuile cailor închinaţi soarelui?
Evanghelizare, subcapitolul „Înaintarea prin credinţă” şi „Evanghelizarea, o lucrare plină de demnitate”
5. Ce fel de cuvinte suntem îndemnaţi să nu rostim?