Poezia studiului 10

Evanghelia iubirii

Maleahi 2,10; Matei 9,36;14,14; Luca 19,41-42; Ioan 3,16-17; 11,35; Fapte 17,26; Rom. 3,23; 8,20,23; Efes. 2,8-10; Gal. 3,28; Apoc. 14,6-7.

 

Evanghelia iubirii încălțată-n fapte bune,

Este darul mântuirii, oferit să ne adune

Pe altar de părtășie-n pământeasca suferință,

În lumina veșniciei, tămâiere de credință.

 

Evanghelia iubirii pusă la zaraful milei

Este-a Golgotei comoară sădită-n ogorul zilei,

Printre nevoiașii vremii, frați ai Celui care vine

Cu mantaua mântuirii, pentru roadele creștine.

 

Evanghelia iubirii în credință ancorată

Este inima ce simte toată dragostea de Tată,

În compasiunea noastră, fără laudă deșartă,

Când omerul slavei sfinte vrea-n de obște să-l împartă.

 

Evanghelia iubirii practice în fiecare

Este umplerea cu Duhul Mângâierii în umblare,

Purtând candela-mpăcării cu divina mântuire,

Dăruită să ne fie Hristică înveșnicire.

 

Cornel Mafteiu

București, 04.09.2019