PLAN de DISCUȚIE (st. 9)

De memorat: „Religia curată şi neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi să ne păzim neîntinaţi de lume.” (Iacov 1:27)

1. Biserica creștină timpurie – un nou tip de comunitate
a) Fapte 2:42-47
b) Fapte 4:32-37
c) Ce dovezi avem în Faptele Apostolilor care indică faptul că biserica creștină timpurie era departe de a fi perfectă? (Fapte 5:1-11, Fapte 6:1, etc.)
d) Ce aspecte ale bisericii creștine timpurii sunt similare cu biserica creștină astăzi?
e) Unde ați văzut astăzi o biserică creștină care seamănă cu comunitatea creștină generoasă și atentă descrisă în Faptele Apostolilor 4?

2. Slujirea și mărturia lui Tabita, numită Dorca
a) Fapte 9:36-42
b) Ce învățătură a lui Isus a luat Dorca în serios? (Matei 25:38)
c) Ce dovezi găsiți în această narațiune care arată impactul amplu al slujirii ei plină de grijă?
d) Gândiți-vă la povestea unei Dorca moderne.
e) Dorca și-a folosit abilitățile unice pentru ai ajuta pe cei în nevoie. Ce abilități unice ai putea folosi pentru a le sluji altora?

3. Oferirea ca modalitate de îngrijire a celor care au nevoie
a) Fapte 20:25 – un comentariu din partea lui Isus despre dăruire
b) Galateni 2:10 De ce liderii bisericii creștine timpurii îl îndemnau pe Pavel și pe Barnaba să-și amintească de săraci?
c) Care este principiul important pe care îl subliniază Pavel creștinilor corinteni când citează din Exodul 16:18? 2 Corinteni 8:15; 9:6-7
d) Împărtășiți o experiență când cineva v-a îngrijit într-o perioadă de nevoie.
e) Cum ați experimentat bucuria în timp ce vă îngrijeați de nevoile altora? Cum se întorc binecuvântările asupra dumneavoastră?

4. Afișarea dragostei ca modalitate de îngrijire a celor în nevoie
a) Ioan 13:34-35
b) Romani 12:10
c) Matei 5:43-48
d) Ce este mai ușor să oferim: asistență financiară celor care au nevoie sau să le arătăm dragostea noastră?
e) Cum putem depăși prejudecățile și să iubim fără limite?

5. Religia pură și neîntinată
a) Cum descrie Iacov religia care este pură și neîntinată? Iacov 1:27
b) De ce Iacov subliniază nevoia de îngrijire pentru orfani și văduve?
c) Care este legătura dintre îngrijirea celor nevoiași și păzirea de influența lumii?

Biblia și cartea Evanghelizare
Biblia: 1 Regi 18-2 Regi 2
1. Cum era considerat muntele Horeb, pe vremea lui Ilie?
2. Cine şi cui i-a promis că îi va face străzi (uliţe) în Damasc?
3. Din ce cauză nu au mai ajuns corăbiile lui Iosafat la Ofir?
4. Cine au fost martori la înălţarea lui Ilie la cer şi totuşi s-au dus să-l caute?
Evanghelizare, subcapitolul „Lucrătorii din zonele rurale”
5. În ce condiţii şi-ar recăpăta sănătatea mulţi din poporul nostru?