PLAN de DISCUȚIE (st. 8)

De memorat: „Drept răspuns, împăratul le va zice: .Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut..” (Matei 25:40)

1. Fericirile din Predica de pe Munte
a) Matei 5:2-12 Unde vedeți învățătura lui Isus despre îngrijirea celor nevoiași reflectată în Fericiri?
b) Cum se referă apelurile lui Isus din prima parte a Predicii Sale de pe Munte la descrierea Sa a urmașilor Săi ca fiind „sarea pământului” și „lumina lumii”? Matei 5:13-16
c) Cum influențează biserica ta sau grupa ta comunitatea ca sare și lumină?
d) Cum ar trebui să acționăm dacă impactul comunității noastre este minim sau inexistent?

2. Apeluri radicale ale lui Isus
a) Matei 5:38-42
b) Sunt aceste instrucțiuni ale lui Isus luate literal sau acest limbaj este figurat?
c) Cum arată pilda bunului samaritean aceste principii radicale în viața reală? Luca 10:30, 33-35
d) De ce preotul și levitul nu voiau să se îngrijească de acest călător bătut și rănit? Luca 10:31-32
e) Relatați o ocazie când ați experimentat sau ați asistat la demonstrații radicale de îngrijire de la un urmaș al lui Isus.
f) De ce este regula de aur a lui Isus o îndrumare radicală pentru cei care sunt chemați să aibă grijă de cei care au nevoie? Matei 7:12

3. Învățați să fiți sensibili față de cei în nevoie
a) Luca 16:19-21 – ce este în neregulă cu această imagine?
b) Luca 12:16-21 – de ce a fost acest om bogat atât de insensibil față de nevoile celorlalți?
c) Cum putem evita aceeași greșeală?
d) Dați câteva exemple de urmași bogați ai lui Isus, care nu au permis averilor lor să împiedice îngrijirea lor pentru cei care au nevoie.
i. Zacheu – Luca 19:1-8
ii. Iosif din Arimatea – Luca 23:50-53
iii. Nicodim – Ioan 19:39-42
e) Matei 25:31-40 – o pildă a lui Isus
i. Îngrijirea noastră pentru cei în nevoie ne câștigă un loc în împărăția lui Dumnezeu? Susțineți răspunsul dumneavoastră cu învățăturile lui Isus.
ii. Care este legătura dintre îngrijirea noastră pentru cei care au nevoie și relația noastră cu Isus?
iii. Povestește despre o ocazie când grija ta pentru cineva în nevoie te-a adus mai aproape de Isus.
f) Cum putem discerne între cei care sunt cu adevărat nevoiași și cei care vor să profite pur și simplu de generozitatea altei persoane?

Biblia și cartea Evanghelizare
Biblia: 1 Regi 11-17
1. Cum se numea cetatea de unde provenea prorocul Ahia?
2. Cum putea cineva să ajungă preot al înălţimilor pe timpul lui Ieroboam?
3. De ce n-a mai lăsat-o Asa pe mama sa să fie regină (împărăteasă)?
4. Cum a interpretat văduva din Sarepta moartea fiului ei?
Evanghelizare, subcapitolul „La drumuri şi la garduri”
5. Ce spune Ellen G. White că i s-a arătat cu privire la câştigarea interesului persoanelor dintr-o singură localitate?