Poezia studiului 4

Psalm de dreaptă părtășie

Ps. 9,7-9.13-20; 82; 101; 146; Prov. 10,4; 13,23.25; 14,31; 19,15.17; 30,7-9.

Psalmul milei și-al dreptății
Este vorba înțeleaptă,
Întinzând umanității
A credinței mână dreaptă!
Ești chemat să fii, creștine,
Psalm de dreaptă părtășie,
Mirul facerii de bine
Vestitor de veșnicie.

Fie-ți, azi, urechea trează
Deslușind cum se cuvine
Glasul celui ce oftează
După clipe mai senine!
N-aștepta să se coboare
Din cer smirnă și aloe,
Când privești cu nepăsare
Peste semeni în nevoie!

Binefacerea-i o stâncă
Unde Dumnezeu te urcă,
Să-i fi psalm de râvna-adâncă
Celui ce nu se descurcă;
Celui mut de apăsare
Văduvit de toate-n viață
Să-i fi dreaptă vindecare,
Gură, sprijin și povață!

Dumnezeu ascultă toate
Strigătele neputinței;
Deci prin Duhul Sfânt, se poate
Să porți psalmul biruinței!
Astăzi, ești chemat, creștine,
Să fi psalm de-nțelepciune,
Serv al Celui care vine
Ștergând chin și-amărăciune,
Un proverb de veste bună,
Mesager al mântuirii,
Ești chemat până răsună
Trâmbița înveșnicirii!

Cornel Mafteiu
Bucuresti, 24.07.2019