PLAN de DISCUȚIE (st. 4)

De memorat: „Faceţi dreptate celui slab şi orfanului, daţi dreptate nenorocitului şi săracului, scăpaţi pe cel nevoiaş şi lipsit, izbăviţi-i din mâna celor răi.” (Psalmii 82:3,4)

1. Psalmii – cântece de speranță pentru cei oprimați
a) Psalmul 9:9 – Psalmistul David se referă la el însuși sau se gândește la alții?
b) Psalmul 9:13-20
c) Psalmul 50:15 – invitația Domnului
d) Împărtășiți un moment când ați simțit nevoia de eliberare față de cei care v-au asuprit.
e) Ce încurajare ați oferi cuiva care este asuprit și încă așteaptă eliberarea?

2. Strigând către Dumnezeu pentru iertare
a) Psalmul 51:1-4, 7-12 Care este contextul acestei rugăciuni serioase a psalmistului David?
b) Amintește-ți de o vreme când această rugăciune a lui David a fost rugăciunea ta.
c) Ce promisiuni din Scripturi ne dau asigurarea milei și iertării atunci când strigăm la Dumnezeu?
d) Ce încurajare ați da cuiva care spune: „E prea târziu pentru mine! Am mers prea departe”?

3. Rememorând mila și credincioșia lui Dumnezeu
a) Psalmul 101:1; 92:1-2; 117
b) De ce este important să ne amintim și să povestim despre mila și credincioșia lui Dumnezeu?
c) Cum Și-a arătat Domnul mila și credincioșia Sa în viața dumneavoastră?

4. Luându-ne timp să-L lăudăm pe Dumnezeu
a) Psalmii sunt plini de îndrumări pentru a-L lăuda pe Domnul. (de exemplu, Psalmul 9:1-2).
b) Amintiți și alte îndemnuri ale psalmistului de a-L lăuda pe Domnul. (vezi Psalmii 146-150)
c) Care sunt unele motive pe care le oferă psalmistul pentru a-L lăuda pe Domnul? Psalm 146:7-9
d) Care sunt motivele pe care le aveți pentru a-L lăuda astăzi pe Domnul?
e) De ce este atât de ușor să uităm să lăudăm pe Domnul pentru mila și iubirea Lui?

5. Apel pentru milă și dreptate în Proverbe
a) Proverbe 14:31
b) De ce Îi pasă lui Dumnezeu de dreptate? Psalmul 89:14
c) Ce învățătură despre Isus consolidează importanța arătării de milă celor care au nevoie de ea și căută dreptate pentru cei oprimați?
d) Unde se descoperă îndurarea în lucrarea lui Isus?
e) Ce oportunități ți-a dat Dumnezeu să arăți mila celor nevoiași?
f) Când este potrivit pentru creștini să se implice în căutarea dreptății pentru cei oprimați?

Biblia și cartea Evanghelizare
Biblia: 2 Samuel 7-13
1. Cine a exclamat: „Ce mare eşti Tu, Doamne Dumnezeule!”?
2. Ce a intenţionat David să facă faţă de Hanun şi cum i-a tratat acesta pe slujitorii trimişi la el?
3. Despre care faptă a lui David se spune că „n-a plăcut Domnului”?
4. Ce fel de haină purtau fetele împăratului înainte de căsătorie?
Evanghelizare, subcapitolul „Ocaziile favorabile deosebite pentru evanghelizare”
5. Despre ce a scris Ellen G. White că „vor fi ca frunzele pomului vieţii”?