PLAN de DISCUȚIE (st. 3)

De memorat: „Apoi le-a zis: „Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru Sabat.”” (Marcu 2:27)

1. Identificarea zilei pe care Creatorul nostru a binecuvântat-o
a) Geneza 2:1-3 – o zi binecuvântată de Creatorul nostru
b) Ce minuni ale lui Dumnezeu au identificat în mod clar ziua Sabatului pentru copiii lui Israel? Exodul 16:1-5, 15-22, 23-30
c) Ce minuni sau evenimente din viața lui Isus au confirmat ziua pe care Creatorul nostru a binecuvântat-o? Marcu 2:23-27, Luca 23:50-24:6, etc.
d) Care sunt modalitățile practice prin care ne putem pregăti pentru ziua specială pe care a binecuvântat-o Creatorul nostru?

2. Sabatul – trei memento-uri sacre
a) Exodul 20:8-11 – Creatorul nostru
b) Deuteronom 5:12-15 – Răscumpărătorul nostru
c) Ezechiel 20:12 – Sfințitorul nostru
d) De ce este esențial să ne amintim de Dumnezeu ca fiind Creatorul, Răscumpărătorul și Sfințitorul nostru?
e) De ce ni se poruncește să ținem ziua Sabatului ca să fie sfântă, mai degrabă decât pur și simplu să fim încurajați să onorăm această zi specială pe care Creatorul nostru a binecuvântat-o?

3. Sabatul – o zi a egalității
a) Unele porunci sunt foarte concise. De ce credeți că porunca Sabatului este atât de detaliată?
b) Care este semnificația menționării slujitorilor, străinilor și chiar animalelor?
c) De ce este odihna Sabatului destinată ca un dar pentru întreaga creație?

4. Sabatul – o zi de vindecare
a) Matei 12:9-13
b) Marcu 1:21-26
c) Marcu 3:1-6
d) Ioan 9:1-16
e) De ce Isus a vindecat în mod deliberat în ziua Sabatului, chiar dacă știa că va exista o opoziție?
f) Relatați grupei o ocazie când ați avut ocazia să oferiți slujirea vindecătoare a lui Isus cuiva nevoiaș în ziua Sabatului?

5. O binecuvântare specială a Sabatului odată la șapte ani
a) Leviticul 25:1-7 – odihnă pentru pământ
b) Exodul 21:1-11 – libertatea sclavilor evrei
c) Deuteronom 15:1-11 – anularea datoriilor
d) Cum era diferit Anul Sabatic odată la șapte ani? Levitic 25: 8-17
e) Unele profesii încă mai oferă ani sabatici. De ce credeți că este o idee bună?

6. Întrebări de discuție
a) Care sunt câteva feluri prin care Dumnezeu ți-a binecuvântat viața prin darul zilei de Sabat?
b) Cum poți ajuta oamenii să vadă Sabatul ca un dar prețios, nu ca pe o obligație religioasă?

Biblia și cartea Evanghelizare
Biblia: 1 Samuel 31-2 Samuel 6
1. Câţi fii ai lui Saul au pierit împreună cu el în război?
2. Ce a înţeles poporul după cântarea de jale făcută de David pentru Abner?
3. Ce lege absurdă li s-a aplicat şchiopilor şi orbilor după cucerirea cetăţuii Sionului?
4. Ce sentiment a avut Mical în inima ei, văzându-l pe David cum juca înaintea chivotului?
Evanghelizare, subcapitolul „Chemarea la o lucrare grabnică”
5. Ce anume pare dificil în privinţa lucrării din oraşele mari?