PLAN de DISCUȚIE (st. 2)

De memorat: „Să nu te răzbuni şi să nu ţii necaz pe copiii poporului tău. Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Eu sunt Domnul.” (Leviticul 19:18)

1. Promisiunile lui Dumnezeu față de Avraam
a) Geneza 12:1-3
b) Geneza 22:1-3, 8, 9-18 (vezi Luca 1:26-33; Matei 1:18-23)

2. Binecuvântările lui Dumnezeu pentru copiii lui Avraam
a) Exodul 1: 7-13
b) Exodul 3: 7
c) Exodul 3: 16-17
d) Exod 3:21
e) Exodul 12:31-36
f) Exodul 14:21-22, 30-31
g) Ce alte binecuvântări le-a dat Dumnezeu descendenților lui Avraam după eliberarea lor din Egipt?

3. Darea celor Zece Porunci
a) Exodul 30:17; 31:1; 31:12; 31:18
b) Exodul 34:1
c) Exodul 20:1-17
d) Cum a rezumat Isus Cele Zece Porunci? Matei 22:35-39
e) În ce fel aceste două principii formează un plan pentru o lume mai bună?

4. Alte orientări pentru o lume mai bună
a) Exodul 34:27
i. Exodul 23:9
ii. Exodul 22:22-23
iii. Exodul 23:8
b) Care dintre aceste linii directoare te impresionează cel mai mult?
c) În ce fel principiul împărtășit de Isus în Matei 7:12 întărește și depășește îndrumările date prin profetul Moise?

5. Zecimi și daruri
a) Deuteronom 14:22, 27 (vezi și Maleahi 3:8-10) Cum a consolidat principiul zecimilor și darurilor importanța împărțirii cu ceilalți care au nevoie?
b) Când ai ajuns la înțelegerea faptului că zecimea și darurile nu ar trebui privite ca o obligație religioasă, ci mai degrabă un privilegiu de a împărți resursele noastre cu cei care au nevoie?

6. Anul de veselie
a) În planul pentru o lume mai bună ce a fost dat de Dumnezeu lui Moise, care a fost semnificația anului de veselie? Levitic 25:8-17
b) Care sunt gândurile tale despre această strategie radicală de promovare a egalității sociale?
c) Cum reflectă această învățătură despre anul de veselie caracterul Creatorului nostru iubitor?

Biblia și cartea Evanghelizare
Biblia: 1 Samuel 24-30
1. Ce zicală i-a amintit David lui Saul?
2. Cine i-a spus lui David că sufletul lui „va fi legat în mănunchiul celor vii”?
3. Cu ce vietăţi s-a comparat David când era căutat de Saul?
4. Ce lege şi obicei a rămas în Israel cu privire la prada de război?
Evanghelizare, subcapitolul „Dificultăţile tot mai mari”
5. În ce condiţii va trebui biserica să facă lucrarea pe care nu a reuşit s-o îndeplinească în timp de pace şi prosperitate?