Ediția instructori (st. 2)

PRIVIRE GENERALĂ

În studiul de săptămâna trecută am admirat creația lui Dumnezeu și am văzut realitatea tristă că, odată cu apariția păcatului, lumea desăvârșită a lui Dumnezeu a devenit o lume stricată. De îndată, Dumnezeu a pus în aplicare un plan de restaurare pentru a arăta cum „ar fi trebuit” să fie lumea.
Deşi instaurarea Împărăției lui Dumnezeu este certă, lucrul acesta se va realiza pe deplin doar când Domnul Isus va pune capăt păcatului. Totuși noi putem primi și trăi unele dintre binecuvântările Împărăției Sale chiar acum.
Tema dreptății biblice pentru acest trimestru reflectă planul lui Dumnezeu pentru o lume mai bună, cât încă așteptăm ce va fi. Dreptatea poate fi definită ca o demonstrare a neprihănirii lui Dumnezeu prin fapte corecte. De fapt, „neprihănirea” și „dreptatea” sunt folosite adesea interschimbabil când sunt traduse din ebraică și greacă. Împreună, „neprihănirea” și „dreptatea” pot însemna „a face binele”.

Obiectivele instructorului:
• Explorează cu membrii grupei implicațiile relației dintre neprihănire și dreptate.
• Bucurați-vă împreună că Dumnezeu aude și cunoaște necazul omenirii căzute.
• Ajută grupa să înțeleagă semnificația mai profundă a Decalogului în lumina dreptății biblice.
• Evidențiază sfatul lui Dumnezeu către poporul Său de a aduce daruri de bunăvoie pe lângă zecime pentru a susține lucrarea Sa dreaptă și neprihănită.
• Încercați să înțelegeți mai bine în grupă sistemul jubiliar instituit de Dumnezeu care avea ca scop să echilibreze inegalitatea socială și economică.

COMENTARIU

Pasaj biblic. „Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului Tău de domnie; bunătatea și credincioșia sunt înaintea Feței Tale” (Psalmii 89:14). „Cel neprihănit [drept] va trăi prin credință” (Romani 1:17).
Aceste versete biblice sunt doar două dintre multele exemple care arată cât de strâns legate sunt „neprihănirea” și „dreptatea” în Vechiul și în Noul Testament și că aceste cuvinte pot fi folosite unul în locul celuilalt. Dacă cineva are acces la Noul Testament în limba greacă, încercați să căutați alte referințe pentru „neprihănire” și traduceți acel cuvânt și cu „dreptate”. Observați că acest exercițiu aduce mai multă lumină asupra faptului că aceste cuvinte pot fi schimbate unul cu altul. Discută cu grupa despre implicațiile în viața de zi cu zi ale acestei legături strânse între „neprihănire” și „dreptate”. Cum putem aplica această legătură între „neprihănire” și „dreptate” la oameni?

Pasaj biblic. „Și Domnul a zis: «Strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și păcatul lor, într-adevăr, este nespus de greu. De aceea Mă voi pogorî acum să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la Mine și, dacă nu va fi așa, voi ști»” (Geneza 18:20,21).
„Voi ști” sugerează că Dumnezeu „a luat la cunoștință, a observat, a înțeles”. Alte pasaje ne spun că „a ști” este asemănător ca sens cu „a salva” sau „a arăta milă” (Psalmii 1:6 și Amos 3:2). Amos 3:2 spune: „Eu v-am ales numai pe voi dintre toate familiile pământului.” În ebraică, acest verset spune astfel: „Eu doar pe voi vă cunosc.” Verbul în ebraică, yāda’, este folosit în ideea de legământ, „recunoscuți în mod special”. (Vezi The NET Bible: New English Translation, Biblical Studies Press, L.L.C., 2001, p. 141.)
Invită-i pe membrii grupei să-ș i împărtășească experiențele, situații în care au simțit că Dumnezeu „a luat la cunoștință” în mod special strigătele lor. Cum Și-a arătat Dumnezeu mila față de ei și cum i-a salvat? Membrii grupei să prezinte exemple de persoane pe care le „cunosc” și care gem și strigă la Dumnezeu din cauza asupririi (Exodul 2:23,24). Cum s-ar putea implica ei, în mod tangibil, împreună cu biserica și împreună cu Dumnezeu pentru a arăta milă față de cei asupriți și pentru a le aduce alinare celor în suferință?

„Aparenţa”
Dumnezeu cunoaște situația reală a fiecărui om din lume. În contrast, gândește-te la povestea unui om de afaceri care a învățat o lecție valoroasă când s-a amestecat într-o situație „neștiind” nimic. Acest om a hotărât să facă un tur al instituției pentru a vedea cum merge treaba și cât de eficient lucrau angajații lui. A mers în port, de unde se făceau livrările, și acolo a văzut un tânăr stând rezemat de un perete. Aparent, nu făcea nimic. Proprietarul a mers spre tânăr și a spus: „Tinere, cu cât ești plătit pe zi?” Tânărul i-a răspuns: „150 de dolari.” Proprietarul și-a scos portofelul, i-a dat 150 de dolari și i-a spus să plece și să nu se mai întoarcă niciodată. De îndată ce a plecat tânărul, funcționarul de transport a ieșit în port, s-a uitat în jur și apoi l-a întrebat pe proprietar: „L-ați văzut pe șoferul de la firma de curierat? L-am rugat să mă aștepte aici!” (Vezi Ed Vasicek, Meet Jethro, URL https://www.sermoncentral.com/sermons/meet-jethro-ed-vasiceksermon-on-10god-in-the-hardships-97796?ref=SermonSerps.) Trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să ne descopere perspectiva Sa în situațiile cu care ne confruntăm. În mod special, trebuie să fim atenți să evităm să fim critici față de cei pe care îi întâlnim.

Discutați în grupă: Ce trebuie să facem pentru a ne asigura că înțelegem corect nevoile și situațiile disperate din jurul nostru? Cum ne va ajuta „cunoașterea reală” să fim mai relevanți, eficienți și mai de folos în a le sluji altora?

Pasaj biblic. „Să nu ai alți dumnezei afară de Mine… Să nu poftești casa aproapelui tău; să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău” (Exodul 20:3,17). Prima și ultima poruncă sunt ca un suport, le cuprind pe celelalte opt (Exodul 20:4-16) și pun temelia întregului Decalog. „Să nu ai alți dumnezei în afară de Domnul” și „să nu poftești ce-i aparține altcuiva” ne pot ajuta să identificăm lucrurile pe care le punem mai presus de Dumnezeu. Aceste două porunci mai indică și spre tot ce slujește eului și care va lucra împotriva păzirii celorlalte opt porunci.
Discutați despre exemple care arată modul în care celelalte porunci se leagă de „suportul” Decalogului – prima și a zecea poruncă. Cum se compară rezumatul lui Isus pentru Cele Zece Porunci – așa-numitele „cea dintâi” și „a doua” poruncă (Matei 22:37-40) – cu „suportul”?
Parcurgeți ultimele șase porunci și explicați legătura dintre fiecare și dreptatea biblică. De exemplu, cum anume cei care simt nedreptatea mor puțin câte puțin în sinea lor de fiecare dată când nu îi respectăm sau când le luăm oportunitățile care de drept le-ar aparține lor? Discutați despre exemple de grupe de oameni, probabil chiar din mijlocul nostru, care mor puțin câte puțin în interiorul lor în fiecare zi deoarece nu sunt respectați sau nu au acces la anumite oportunități. De asemenea, care ar putea fi legătura între primele patru porunci și dreptatea biblică?

Despre daruri
Maleahi 3:8 avertizează că Dumnezeu așteaptă atât zecimile, cât și daruri din partea copiilor Lui pentru a susține lucrarea Sa. Dătătorii generoși aduc cu bucurie daruri pe lângă zecime și pentru a-i susține pe cei în nevoie. Citiţi Deuteronomul 26:1-12. Vedem că atât dătătorul, cât și cel care primește sunt binecuvântați.
Anthony Rossi era un imigrant sărac din Sicilia care Îl primise pe Isus ca Mântuitor personal. Într-o dimineață, când era la biserică, s-a rugat: „Doamne, dacă îmi dai o idee de afacere, voi fi credincios în a returna lucrării Tale o parte din tot câștigul meu.” În acea dimineață, gândul i s-a dus la „suc de portocale proaspăt stors”. Rossi a devenit un om de afaceri creștin bine cunoscut – este fondatorul Companiei Tropicana. El și-a ținut promisiunea față de Dumnezeu și a dat nu doar 10% din venitul său, ci 50% din tot venitul său în lucrarea lui Dumnezeu timp de 60 de ani! – Sanna Barlow Rossi, Anthony T. Rossi: Christian & Entrepreneur, Downers Grove, IL, InterVarsity, 1986, p. 158

Datorii şi jubilee
Institutul Internațional de Finanțe (IIF) a emis un raport tulburător în care se spune că datoria globală a atins un record maxim de 247 trilioane de dolari americani în primul trimestru din 2018. Aceasta înseamnă o creștere cu 32 de trilioane de dolari americani faţă de primul trimestru din 2017. Această cifră include trezoreriile, guvernele, corporațiile financiare și nefinanciare. (Vezi Alexander Tanzi, Global Debt Topped $247 Trillion in the First Quarter, IIF Says.)
Unii oameni se afundă atât de tare în datorii imense, încât pare imposibil să mai scape vreodată de ele. Multe țări au legi privind falimentul cu scopul de a-i proteja pe cetățenii care nu reușesc să își îndeplinească obligațiile financiare. Aceste legi le permit datornicilor să o ia de la capăt. Totuși, de obicei, sunt consecințe severe pentru cei care aleg să fie protejați de faliment.
În Leviticul 25, Dumnezeu ne descoperă o alternativă la faliment – jubileul. Jubileul s-a dorit a fi o „resetare” a societății, un „pachet economic” stimulator. Este un mod de a trăi astfel încât să ne îndeplinim mandatul față de societate, de a le purta de grijă celor marginalizați și lipsiți, totodată prevenind distribuirea inegală a bunurilor.
Cum arată acest „buton de resetare”? Pentru a-i ajuta pe membrii grupei să înțeleagă acest plan, notează pe o tablă, dacă este disponibilă, elementele jubileului, precum:
• întoarcerea pământului la proprietarului original;
• iertarea datoriilor;
• eliberarea prizonierilor de război și a sclavilor.

Discutați în grupă: Cum se rezolvă azi problemele legate de datorii, titlul de proprietate și asuprire, comparativ cu ceea ce este scris în Leviticul 25? Cum ar putea aplica biserica lui Dumnezeu de astăzi principiile jubileului? Invită-i pe membrii grupei să împărtășească situaţii despre modul în care Dumnezeu a fost un Dumnezeu al începuturilor de la zero în viețile lor. Apoi să spună cum au lucrat împreună cu Dumnezeu pentru a le oferi altora un nou început.

APLICAȚIA

Dumnezeu aşteaptă ca membrii bisericii să treacă dincolo de a se gândi la nevoia de dreptate și reforme doar în situațiile prin care trec ei. Adesea, aceste situații se pot concentra pe probleme rasiale sau care țin de libertatea religioasă și care îi apasă pe ei personal, ca de exemplu dreptul de a avea Sabatul liber sau dreptul de a le fi respectată libertatea de conștiință în armată. Totuși dreptatea biblică pentru toți oamenii ar trebui să fie un mod natural de a trăi, care să dea naștere în noi la o preocupare pentru ceilalți, nu doar pentru noi înșine.
Caută modalități de a-i ajuta pe membrii grupei să aplice învăţăturile din acest studiu în viața lor. Folosește exemple care să fie legate de experiențe personale sau de problemele discutate în studiu. Ia în calcul următoarele:

1. Ellen G. White spune: „Contribuțiile cerute de la evrei pentru scopuri religioase și de binefacere se ridicau aproape la un sfert din veniturile lor. S-ar fi putut aștepta ca o impunere atât de grea să aducă poporul la sărăcie, dar sincera ascultare de aceste rânduieli era, din contră, o condiție a bunăstării lor.” – Patriarhi și profeți, p. 527. (Vezi Maleahi 3:11,12.) Cunoști pe cineva care a avut o experiență deosebită în acest sens?

2. Jubileul privea restaurarea și posibilitatea unui nou început financiar, spiritual și social (vezi Leviticul 25:8-17). Jubileul era legat și de Ziua Ispășirii – o perioadă de restaurare spirituală și răscumpărare (vers. 9). Să spunem că ți-a fost adus la cunoștință cazul unei familii care a pierdut totul, inclusiv unul dintre copii, într-un incendiu. Ce eforturi ar face biserica ta pentru a-i oferi acestei familii greu încercate un nou început – o experiență a jubileului – atât financiar, cât și spiritual?