PLAN de DISCUȚIE (st. 1)

De memorat: „Cine asupreşte pe sărac batjocoreşte pe Ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit cinsteşte pe Ziditorul său” (Proverbele 14:31)

1. Creat de Dumnezeu – Scriptura spune cu îndrăzneală și consistent că am fost creați de Dumnezeu
a) Geneza 1: 1,26-27
b) Psalmul 33: 8-9
c) Ioan 1:1-3
d) Coloseni 1:16-17
e) Ce alte mărturii din Scripturi ai cu privire la Creatorul și lucrarea Sa creatoare?
f) Cum este viața ta afectată de această descoperire – nu suntem aici ca urmare a unui accident cosmic?
g) Ce putem învăța despre caracterul Creatorului nostru prin studierea lumii naturale?
h) Ce întrebări rămân fără răspuns când studiem lumea naturală?

2. Ispravnicii unei creații perfecte
a) Geneza 1:28, 2:15 Ce responsabilități au fost acordate primilor noștri părinți în acest mediu perfect?
b) Geneza 1: 31-2:3 Cum ne aduce aminte darul Sabatului despre responsabilitățile noastre ca administratori ai lucrării creatoare a lui Dumnezeu?

3. Creația deteriorată
a) În timp ce abia se mai zărește frumusețea și perfecțiunea pe planeta pământ, nu mai corespunde acestui verdict „foarte bun”. Ce s-a întâmplat? sumarizează Geneza 3:1-13
b) De ce Creatorul nostru a pus acest test de loialitate în mediul perfect din Eden? Geneza 2:16-17 (vezi de asemenea Apocalipsa 12:7-9)
c) Cum s-a schimbat mediul pe pământ după intrarea păcatului? Geneza 3:16-19; 4:8; 6:5-6
d) Ce mărturii inspirate din Scriptură ne dau speranța că mediul nostru deteriorat și viețile deteriorate vor fi în cele din urmă vindecate și restaurate? (Ioan 3:16; Romani 6:23; Apocalipsa 21:1-5)

4. Ispravnici ai creației într-o lume defectă
a) Psalmul 24:1 Ce adevăr profund este exprimat de psalmistul David când începe acest psalm din Scriptură?
b) Proverbe 22:2 Cum subliniază această înțelepciune a lui Solomon mărturia inspirată a tatălui său?
c) Matei 25:31-40 Potrivit lui Isus, care este legătura între relația noastră cu Dumnezeu și grija noastră pentru creația Lui? (vezi și Proverbe 14:31)
d) Când ai realizat pentru prima oară responsabilitatea ta în calitate de administrator a creației lui Dumnezeu?
e) Oferă câteva modalități prin care ai fost îndemnat să ai grijă de creația lui Dumnezeu.
f) Cineva spune: „Sunt prea ocupat cu împărtășirea adevărurilor Bibliei. Ce să mai am grijă de mediul înconjurător?” Care este răspunsul tău?

Biblia și cartea Evanghelizare
Biblia: 1 Samuel 17-23
1. Ce anume a văzut şi a înţeles Saul?
2. Despre care dintre doi prieteni scrie că se prăpădea plângând?
3. Ce sfat i-a dat prorocul Gad lui David?
4. Ce s-a întâmplat când Saul şi oamenii lui îi înconjuraseră pe David şi pe oamenii săi?
Evanghelizare, subcapitolul „Umbra unei pedepse iminente”
5. Cine au fost neglijaţi fără milă?