PLAN de DISCUȚIE (st. 13)

De memorat: „Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată. El va întoarce inima părinţilor spre copii şi inima copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc ţara cu blestem!” (Maleahi 4:5-6)

1. Prima venire a lui Ilie
a) Ce știi despre Ilie? (1 Împărați 17 – 18)
b) De ce acest profet anterior necunoscut din Galaad l-a confruntat pe Împăratul Ahab? 1 Împărați 16:30-33
c) Despre ce era vorba în prima profeție oferită de Ilie împăratului Ahab? 1 Împărați 17:1
d) Cum a demonstrat interacțiunea dintre Ilie și văduva din Sarepta legătura lui cu Dumnezeul cerului? 1 Împărați 17:8-16, 17-24
e) Ilie a fost în inferioritate numerică (450 contra 1) pe muntele Carmel. Cum a putut fi așa de îndrăzneț și curajos în circumstanțele acelea așa de intimidante?
f) Cum a expus învățăturile false confruntarea dintre Ilie și profeții lui Baal și a demonstrat legătura cu Dumnezeul cerului? 1 Împărați 18:22-29, 30-39
g) Care era esența mesajului lui Ilie? 1 Împărați 18:21
h) Ce judecată a venit peste cei care au respins mesajul lui Ilie? 1 Împărați 18:40

2. Cea de-a doua venire a lui Ilie
a) Maleahi 4:5-6 Când a fost împlinită inițial profeția lui Maleahi cu privire la revenirea profetului Ilie? Luca 1:13-17
b) Cum a pregătit Ioan Botezătorul calea pentru Isus? Ioan 1:29-34, Ioan 3:22-30
c) Cum a reușit Ioan Botezătorul să „întoarcă inimile” ascultătorilor săi, așa cum Maleahi a profetizat? Matei 3:1-12, Luca 3:15-16
d) Ce cuvinte folosește Isus despre Ioan Botezătorul și slujirea sa credincioasă ca Mesager al lui Dumnezeu? Matei 11:7-14
e) Ce te impresionează cel mai mult cu privire la Ioan Botezătorul?

3. Cea de-a treia venire a lui Ilie
a) Care este relevanța mesajului lui Ilie pentru familiile de astăzi?
b) Cine este Ilie al timpului sfârșitului?
c) Cum face o întoarcere a inimilor către Dumnezeu să ducă la transformarea inimilor membrilor familiei unul față de celălalt?
d) Care sunt gândurile tale despre misiunea de a „găti Domnului un norod bine pregătit pentru El”? Luca 1:17
e) Cum este posibil ca mesageri slabi și imperfecți să cheme oameni la pocăință?
f) Ce promisiuni din Scriptură îți oferă asigurare și încurajare, pe măsură ce te gândești la misiunea dată fiecărui urmaș al lui Isus?

Biblia și Cartea anului
Biblia: 1 Samuel 10 – 16
1. Cu ce muncă se îndeletnicea Saul după ce fusese ales împărat?
2. Despre cine a spus Samuel că era împăratul lui Israel înainte de alegerea lui Saul?
3. După ce criteriu obișnuia Saul să-și recruteze oamenii de război?
4. Ce alte calități avea David, pe lângă criteriul urmărit de Saul?
Evanghelizare, subcapitolul „Nevoia de evangheliști
5. Ce îndrumare a fost dată în privința timpului și a energiei folosite pentru înființarea de sanatorii, magazine alimentare și restaurante?