PLAN de DISCUȚIE (st. 7)

De memorat: „Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.” (Ioan 17:21)

1. Binecuvântarea lui Dumnezeu
a) Ce ne amintesc Scripturile despre dorința lui Dumnezeu de a binecuvânta familiile noastre? Geneza 2:21-22; Marcu 10:13-16
b) Dumnezeu dorește să binecuvânteze fiecare familie. Cum putem deveni mai deschiși la binecuvântările Sale?

2. Dragostea lui Dumnezeu în inimile noastre
a) Dragostea omenească este neadecvată. Cum pot familiile noastre să fie umplute de dragostea lui Dumnezeu?
b) 1 Tesaloniceni 3:12; 3:5; Romani 5:5
c) Cum descrie apostolul Pavel această dragoste agape a lui Dumnezeu? 1 Corinteni 13:4-8
d) De ce este apelul apostolului Ioan așa de relevant pentru viețile noastre astăzi? 1 Ioan 3:18
e) Povestește despre o ocazie când ai văzut dragostea lui Dumnezeu descoperită într-o remarcabilă modalitate în familia ta?

3. Un spirit neegoist
a) Filipeni 2:3-5
b) Povestește un exemplu din Scriptură când o atitudine egoistă a afectat o familie.
i. 1 Samuel 25:2-26 Nabal și Abigail
ii. 1 Împărați 21:1-16 Ahab și Nabot
iii. Luca 15:11-13 Parabola fiului risipitor
c) Relatează un exemplu biblic sau contemporan de familie binecuvântată cu o atitudine neegoistă (2 Samuel 9:1-13)

4. Supunerea unul altuia în dragoste
a) Efeseni 5:21; 5:22-33; 6:1-4
b) Care este diferența dintre supunerea forțată și supunerea din dragoste?
c) Numește câteva modalități prin care ideea de supunere a fost greșit folosită.
d) În ce fel relatarea din Ioan 13:3-17 ilustrează supunerea unul față de celălalt în dragoste?

5. Păstrarea promisiunilor
a) De ce este păstrarea promisiunilor vitală pentru unitatea familiei?
b) Care sunt câteva motive pentru care membrii familiei eșuează în păstrarea promisiunilor?
c) Eclesiastul 5:5 De ce este mai bine să nu faci o promisiune decât să faci una și să nu o împlinești?
d) Povestește despre o promisiune pe care un membru al familiei a făcut-o. A fost această promisiune împlinită? Cum ți-a influențat viața acea promisiune ținută sau neîmplinită?
e) Cum putem să oferim suport unei persoane sau unei familii ce suferă ca rezultat al promisiunilor neîmplinite?

Biblia și Cartea anului
Biblia: Iosua 17 – 23
1. Ce instrumente de război aveau canaaniții din Muntele lui Efraim?
2. Cum era caracterizată cetatea Tir pe vremea împărțirii țării?
3. Câte cetăți aveau leviții în Israel?
4. Cine, cui și despre ce au dat un raport („dare de seamă”)?
Istoria mântuirii, capitolul 64
5. Pe cine nominalizează autoarea, dintre împărații înviați după mileniu?