Poezia studiului 1

Cu Isus în orice vreme

Gen. 1; 8,22; 15,15; 21,8; Jud. 8,32; 13,24; Iov 1,13-19; 2,7-9; Ps. 71,5; 90,10; Prov. 5,18; Ecl. 3,1-8; Fapt. 8,1.3; 9,1-22; Rom. 15,7; Gal. 1,15-17; Efs. 4,2.32; 1 Tes. 3,12; Iacov 5,16.

Ritm și vreme își au toate
Câte-n lume-au fost și sunt,
Bune la-nceput create
Prin divinul Său Cuvânt.

Astăzi încă-și mai păstrează
Toate-n lume, vremea lor,
Peste care-n veci veghează
Tatăl nostru creator.

Chiar și-n lumea degradată
De milenii de păcat
Dumnezeu ni se arată
În odihna de Sabat.

Când neprevăzutul vine
Ca un hoț neașteptat,
Al credinței foc ne ține
Vatra caldă, necurmat.

Dacă ne-am deprins cu jugul
Părtășiei în Hristos,
Vom primi curând belșugul
Veșniciei luminos.

Printre semeni, cu iubire
Și un spirit iertător,
Să fim pildă de slujire
Până-L vom vedea pe nor!

Toate au, precum se vede,
Vremea lor pe-acest pământ,
Deci lucrează azi și crede
În iubirea Celui sfânt!

Cornel Mafteiu
București, 02.04.2019