Poezia studiului 13

După trestia dreptății

Geneza 2,8.9; Ieremia 4,23-26; Ioan 14,1-3; Apocalipsa cap. 19-22.

În curând vor fi, desigur, toate noi și minunate,
După trestia dreptății Celui care-a fost și este
Întrupare a iubirii, alfa și omega-n toate;
Pe altarele credinței cea mai fericită veste.

În curând, pe norul slavei, El, Cuvântul Celui veșnic,
Va veni să-și ia Mireasa îmbrăcată-n in subțire
După trestia dreptății ca lumina unui sfeșnic,
Strălucind în osanale izvorâte din iubire.

În curând, în teasc se-aruncă și se calcă în picioare
Via închinării false, fiara și profetul urii,
După trestia dreptății și-a mâniei salvatoare,
Legând pentru un mileniu șarpele încurcăturii.

În curând, din tron va curge râul plin de viață sfântă
Și prin frunzele iertării, neamurile vindecate
După trestia dreptății vor fi-n hainele de nuntă,
O mireasă a credinței, o edenică cetate.

„În curând” a fost și este, zilnic, ținta creștinească
Arătată în Scriptură după trestia dreptății,
Hărăzită să ne-nvețe calea cea duhovnicească
Înspre ziua înnoirii, după voia Trinității!

Cornel Mafteiu
București, 28.03.2019