PLAN de DISCUȚIE (st. 12)

De memorat: „Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: „Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei! Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit şi au ajuns până în cer; şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de nelegiuirile ei.” (Apocalipsa 18:4-5)

1. Curva Babilon
a) Apocalipsa 17:1, 5 De ce folosește Biblia un mesaj atât de violent pentru a descrie această putere apostaziată? (vezi și Apocalipsa 18:3)
b) Cât de multă influență are Babilonul asupra planetei pământ? Apocalipsa 17:2, 15
c) De ce este așa de ușor pentru mase să fie rătăcite după îmbătarea cu vinul Babilonului?
d) Care este semnificația hainei pe care curva o poartă? Apocalipsa 17:4; Exod 28:5-6; Exod 30:9
e) Cum se poate compara numele de pe capul curvei cu numele scris pe capul marelui preot din vechiul Israel? Apocalipsa 17:6; Exod 28:36
f) Care este marele păcat al Babilonului? Apocalipsa 17:6 (vezi și Luca 17:1-2)
g) De ce Ioan a fost așa de uimit când a fost martor a acestei scene în viziune? Apocalipsa 17:6
h) Care este reacția ta față de această revelație uimitoare?

2. Curva și Fiara
a) Care este semnificația femeii curve ce stă pe o fiară stacojie? Apocalipsa 17:3
b) Cum se compară descrierea fiarei din 17:7-8 cu 13:1-8?
c) Care este semnificația cuvintelor „era, nu mai este și are să se ridice”?
d) Apocalipsa 19-13 Care este explicația pe care ai auzit-o pentru acest pasaj?
e) Care ar trebui să fie atitudinea noastră dacă nu înțelegem fiecare aspect al unei profeții?
f) Care este mesajul clar pe care Ioan îl dă în Apocalipsa 17:14a?
g) Care sunt modalitățile prin care forțele combinate ale întunericului au făcut război cu Mielul?
h) Unde s-a văzut cel mai clar războiul contra Mielului în experiența ta?

3. Căderea Babilonului și victoria Mielului
a) Apocalipsa 17:14 Cum a învins Mielul forțele combinate ale întunericului?
b) Cum participă cei răscumpărați la victoria Mielului? 12:11
c) Cum putem avea asigurarea că vom face parte dintre cei care sunt cu Mielul – „chemați, aleși și credincioși”? 17:14; 18:3; 14:1-4
d) Care sunt gândurile tale despre a fi numărat cu cei care sunt „chemați, aleși și credincioși”?
e) Cum putem încuraja și pe alții să facă parte dintre cei „chemați, aleși și credincioși”

Biblia și Cartea anului
Biblia: Numeri 30 – 36
1. Cum se putea întări sau desființa juruința unei femei măritate?
2. Câți ostași, dintre cei care au luptat contra madianiților, au lipsit după încetarea luptei?
3. Ce caracteristică avea Elim – unul dintre locurile unde au tăbărât israeliții?
4. Pentru cine era interzis să se primească răscumpărare?
Istoria mântuirii, capitolul 56
5. Cine sunt cei care se unesc în a arunca reproșuri asupra creștinismului?