PLAN de DISCUȚIE (st. 11)

De memorat: „Cine nu se va teme, Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? Căci numai Tu eşti sfânt, şi toate neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta, pentru că judecăţile Tale au fost arătate!” (Apocalipsa 15:4)

1. Semnificația ultimelor șapte plăgi
a) Apocalipsa 15:1 – 16:1
b) Ce similarități și diferențe observi între ultimele șapte plăgi și cele zece plăgi care au căzut asupra Egiptului din timpul lui Moise (Exod 7 – 12)?
c) Există posibilitatea de pocăință după momentul începerii ultimelor șapte plăgi pe pământ? Apocalipsa 15:8

2. Revărsarea ultimelor plăgi
a) Ce este diferit cu privire la prima plagă față de următoarele trei? Apocalipsa 16:1-9
b) Cei salvați vor suferi și ei în timpul acestor plăgi finale de pe pământ?
c) Ce asigurări găsim în Scriptură care ne oferă mângâiere și curaj în acest timp de dificultate și încercare? Isaia 41:10; Isaia 43:1-2
d) În ce fel diferă cea de-a cincea plagă față de primele patru plăgi? Apocalipsa 16:10-11
e) Ce însemnat secarea râului Eufrat chiar înainte de căderea Babilonului Antic?
f) Care este semnificația secării râului Eufrat ca parte a plăgii a 6-a? Apocalipsa 16:12-16
g) Care este plaga finală? Apocalipsa 16:17-21
h) Cum putem fi siguri că lui Dumnezeu nu îi face plăcere să reverse aceste judecăți finale asupra pământului?
i. 2 Petru 3:9
ii. Ezechiel 18:31-32
iii. Apocalipsa 18:3
iv. Ioan 3:16
v. Alte texte?

3. Adunând pentru bătălia finală
a) Apocalipsa 16:16 Dacă este sigur că Satana este neputincios în a-i proteja pe cei răi de aceste plăgi finale, de ce ei încă aleg să îl urmeze în rebeliunea lui față de Dumnezeu?
b) Ce lecție importantă putem învăța despre bătălia de la Armaghedon din bătălia dusă pe Muntele Carmel în timpul profetului Ilie? 1 Împărați 18:20-29, 30-35, 36-38, 39 – 40
c) De ce mântuiții nu au de ce să se teamă în timpul apogeului conflictului dintre bine și rău?
d) Povestește o ocazie când Dumnezeu te-a salvat din adâncurile întunericului. Cum te ajută această experiență se te pregătești pentru ultimul conflict de pe planeta pământ?
e) Cum te-a influențat acest studiu despre ultimele șapte plăgi?

Biblia și Cartea anului
Biblia: Numeri 20 – 26
1. Ce indică numele Aram?
2. Cum și-a exprimat Balaam admirația pentru tabăra lui Israel?
3. Câți dintre cei prezenți la prima numărătoare au fost prezenți și la cea de-a doua?
4. Cum se mai numea Sărbătoarea Cincizecimii?
Istoria mântuirii, capitolul 55
5. Cine și de ce nu au putut beneficia de-a doua solie și de strigătul de la miezul nopții?