PLAN de DiSCUȚIE (st. 10)

De memorat: „Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui  Dumnezeu şi credinţa lui Isus.” (Apocalipsa 14:12)

1. Mesajul primului înger
a) Apocalipsa 14:6 De ce este mesajul primului înger intitulat „evanghelia veșnică” și nu doar „evanghelia”?
b) Cine are nevoie să audă mesajul primului înger? (vezi și Marcu 16:15-16; Fapte 1:8; Matei 24:14)
c) Unde vezi reflectată urgența în descrierea primului înger? Apocalipsa 14:6-7a
d) Pe cine reprezintă primul înger?
e) Cum putem menține sentimentul urgenței când predicăm evanghelia veșnică în aceste ultime zile ale istoriei pământului?
f) Ce mesaj aduce primul înger, ca supliment la evanghelia veșnică? Apocalipsa 14:7
i. Ce reprezintă să te temi de Dumnezeu? Proverbe 9:10; Apocalipsa 19:5-7
ii. Ce reprezintă a-i aduce slavă Lui? 1 Corinteni 10:31
iii. Ce putem învăța din afirmația că „a sosit ceasul judecății lui Dumnezeu”?
iv. De ce este important să prezentăm întotdeauna mesajul ceasului judecății în contextul evangheliei veșnice? Apocalipsa 14:6-7
v. Ascultarea de poruncile lui Dumnezeu (Apocalipsa 14:12) este un semn important al loialității și dragostei față de El (Ioan 14:15) De ce este porunca Sabatului în mod special importantă în contextul mesajului primului înger?
vi. Care sunt și alte modalități prin care putem să ne închinăm lui Dumnezeu în calitate de Creator, pe lângă a ne aduce aminte de Sabatul Său pentru a-l sfinți?

2. Mesajul celui de-al doilea înger
a) Apocalipsa 14:8 (vezi și Apocalipsa 18:2)
b) De ce este anticul oraș al Babilonului ales să reprezinte tot ce se opune lui Dumnezeu?
c) Ce este vinul curviei din Babilon?
d) Cum reușește Babilonul ca întreaga lume să bea din vinul curviei ei? Apocalipsa 17:1-2; Apocalipsa 18:3
e) De ce este băut acest vin atât de periculos?
f) Ce speranță găsim în cartea Apocalipsa pentru cei care s-au îmbătat de acest vin al Babilonului? Apocalipsa 18:1-4

3. Mesajul celui de-al treilea înger
a) Apocalipsa 14:9-12 De ce este important să citim versetul 12 în contextul versetelor 9-11?
b) Unii interpretează Apocalipsa 14:11 ca o descriere a iadului veșnic. Ce ne spune Biblia despre sfârșitul celor răi? Apocalipsa 20:9, Iuda 7
c) De ce mesajul din 2 Petru 3:9-13 este așa de important?

Biblia și Cartea anului
Biblia: Numeri 16 – 22
1. Cine i-a(u) reproșat lui Moise că nu țara promisă, ci Egiptul era „o țară, unde curge lapte și miere”?
2. Ce i-au zis copiii lui Israel lui Moise după testul toiegelor?
3. Ce lucru destinat curățirii îl făcea necurat pe cel care-l folosea sau care se atingea de el?
4. Cui i s-a spus că drumul pe care mergea ducea la pierzare?
Istoria mântuirii, capitolul 54
5. Când va forma America protestantă un chip al ierarhiei romane?