PLAN de DISCUȚIE (st. 9)

De memorat: „Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos.” (Apocalipsa 12:17)

1. Fiara din mare
a) Apocalipsa 13:1-4, 8 (vezi și Apocalipsa 17:8)
b) Daniel 7:1-3, 23-25
c) Cine oferă putere acestei fiare din mare? Apocalipsa 13:5
d) Cum este posibil ca să faci în mod neintenționat răul și totuși să ajungi un agent al balaurului? Matei 16:21-23

2. Acțiunile fiarei din mare
a) Cât de mult persecută fiara din mare, sau face război sfinților? Apocalipsa 13:5
b) Pe cine persecută fiara din mare? De ce? Daniel 7:25

3. Fiara ce se ridică din pământ
a) Apocalipsa 13:11 Care sunt caracteristicile acestei fiare ce se ridică din pământ?
b) Toate aceste fiare din Daniel și Apocalipsa s-au ridicat din marea tulbure. Care este semnificația acestei fiare ce se ridică din pământ? Apocalipsa 12:14-16
c) Cine este această fiară ce se ridică din pământ?
d) Ce lecții putem învăța din faptul că o putere ca de miel poate vorbi ca un balaur?

4. Icoana fiarei
a) Apocalipsa 13:12-13 Ce încearcă să facă fiara din pământ prin coborârea focului din cer?
b) De ce nu previne Domnul ca Satana să amăgească în timpul sfârșitului, așa cum a făcut pe Muntele Carmel? 1 Împărați 18:21-24; 36-39
c) Apocalipsa 13:14-15 Ce motivează fiara din pământ să încerce să îi convingă și chiar să îi constrângă să se închine fiarei din mare?
d) De ce este închinarea forțată întotdeauna greșită, chiar dacă cineva încearcă să îi forțeze pe alții să se închine singurului Dumnezeu adevărat, Creatorul cerurilor și al pământului?

5. Semnul fiarei
a) Apocalipsa 13:16-17 Este acest semn un semn literal pe mâna dreaptă și pe frunte? Ce semnifică acest semn al puterii fiarei?
b) Cum ne ajută Deuteronom 6:4-8 să înțelegem ce puterea fiarei încearcă să realizeze puterea fiarei aici?
c) Cum ne ajută experiența lui Șadrac, Meșac și Abednego să înțelegem atât testul, cât și rezultatul celor care aleg să rămână credincioși lui Dumnezeu și poruncilor Sale? Daniel 3:1-7, 8-18, 19-25, 26-28
d) Acesta este un mesaj dificil de împărțit și de auzit. De ce este întotdeauna important să spui adevărul cu dragoste? Efeseni 4:14-15

Biblia și Cartea anului
Biblia: Numeri 9 – 15
1. Când puteau prăznui Paștele cei care, din motive obiective, nu îl puteau prăznui la data stabilită?
2. Ce zicea Moise când pornea chivotul și când îl așezau?
3. De când îi slujea Iosua lui Moise?
4. În ce situație „s-au îndărătnicit” ismaeliții să iasă la luptă fără chivot și fără Moise?
Istoria mântuirii, capitolul 53
5. Ce au găsit cei care căutau adevărul?