PLAN de DISCUȚIE (st. 7)

De memorat: „În zilele în care îngerul al şaptelea va suna din trâmbiţa lui, se va sfârşi taina lui Dumnezeu, după vestea bună vestită de El robilor Săi, prorocilor.” (Apocalipsa 10:7)

1. Rugăciunile Sfinților
a) Apocalipsa 8:1-6 Cine sunt sfinții la care se referă vers. 3? Efeseni 1:1; Filipeni 1:1; 1 Corinteni 1:1-2
b) Sfinții se roagă deseori lui Dumnezeu. La ce rugăciuni specifice se referă aici? Apocalipsa 6:9-10
c) Cum putem găsi curaj pentru a insista în rugăciuni, chiar și când răspunsurile lui Dumnezeu par că întârzie? Coloseni 4:2 (vezi și Luca 18:1-8)

2. Semnificația trâmbițelor
a) Exod 19:10-13 – la muntele Sinai
b) Iosua 6:1-5 – la bătălia pentru Ierihon
c) Care este semnificația sunării celor șapte trâmbițe? Apocalipsa 8:6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 9:1-6, 20-21
d) Ce temă se repetă în aceste versete?

3. Îngerul puternic ce are o carte deschisă
a) Apocalipsa 10:1-2 Cine este acest înger puternic? (vezi și Apocalipsa 1:10-18; Osea 11:10)
b) Apocalipsa 10:2 Ce este cartea aceea mică pe care îngerul puternic o ține în mâini și i-o oferă lui Ioan?
c) Ce lecție putem învăța din instrucțiunile îngerului – vers. 4?

4. Mâncatul „cărticelei”
a) Deși i s-a spus să nu scrie mesajul celor șapte tunere (10:4), de ce apostolul cere îngerului să îi dea „cărticica”? (Apocalipsa 10:8-10)
b) Deși este întotdeauna important să urmăm indicațiile lui Dumnezeu, chiar și când rezultatul poate să nu fie cel pe care îl preferăm?
c) Ce este acea experiență dulce/amară descrisă în vers. 10?
d) De ce este fundamental pentru fiecare dintre noi astăzi mesajul din Apocalipsa 10:11?

5. Măsurarea Templului
a) Apocalipsa 11:1-2 De ce este adăugată măsurarea Templului înainte de sunatul celei de-a 7-a trâmbițe? (Apocalipsa 11:15)
b) Apocalipsa 11:3 Cine sunt cei doi martori? Sunt literali – 2 oameni mărturisind pentru 3,5 ani sau sunt simbolici?
c) Cine a încercat să nimicească pe cei doi martori?
d) Ce asigurare primești prin faptul că cei doi martori au fost înviați? Apocalipsa 11:11-12

6. Va domni pentru totdeauna
a) Ce eveniment se întâmplă după sunetul celei de-a 7-a trâmbițe? Apocalipsa 11:15
b) Care sunt gândurile tale despre acea zi glorioasă?

Biblia și Cartea anului
Biblia: Leviticul 22 – Numeri 1
1. Ce poruncă au primit israeliții, în „afară de” cea referitoare la sărbătorile anuale?
2. Cine trebuia să pregătească untdelemnul pentru sfeșnic?
3. În ce condiții a făgăduit Dumnezeu că pământul va da o recoltă triplă într-un singur an?
4. Cum aveau să plătească israeliții datoria fărădelegilor lor?
Istoria mântuirii, capitolul 51
5. Ce s-ar fi întâmplat cu așteptătorii, dacă nu ar fi existat cuvinte și pasaje încurajatoare în Scripturi?