PLAN de DISCUȚIE (st. 6)

De memorat: „Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului.” (Apocalipsa 7:14)

1. Ținerea vânturilor
a) Apocalipsa 7:1-4 Ce reprezintă aceste vânturi?
b) Cum este descoperit harul lui Dumnezeu în ținerea celor patru vânturi? 2 Petru 3:9-10
c) De ce sunt însărcinați îngerii să țină vânturile?

2. Poporul pecetluit al lui Dumnezeu
a) Apocalipsa 7:3-4
b) De ce sunt urmașii credincioși ai lui Isus pecetluiți?
i. 2 Timotei 2:19
ii. Efeseni 1:13-14; Efeseni 4:30
c) Care este semnificația amplasării sigiliului? Apocalipsa 14:1
d) Care este semnificația numărului celor sigilați „din toate semințiile poporului lui Israel”? Apocalipsa 7:4-8
e) De ce este important să ținem minte că nu ne putem sigila pe noi înșine?

3. O mare mulțime
a) Apocalipsa 7:9-14
b) Care este diferența dintre cei 144.000 și marea mulțime?
c) Ce simbolizează hainele albe? Apocalipsa 7:9, 14
d) Cum ne spălăm hainele și le facem albe în sângele Mielului? De ce este importantă alegerea noastră? (vezi și Matei 22:2-14)

4. Urmându-L pe Miel
a) Apocalipsa 14:1-4 Care sunt caracteristicile principale ale celor 144.000 de sfinți?
b) Care este semnificația „nu s-au întinat cu femei”? (vezi și și Apocalipsa 17:1-5)
c) Practic, ce înseamnă să îl „urmau pe Miel oriunde merge El”?
d) Ce legătură are Apocalipsa 14:12 cu „urmându-L pe Miel oriunde merge El”?

5. Stând fără vină înaintea tronului lui Dumnezeu
a) Apocalipsa 14:5 (vezi și 2 Petru 3:14)
b) Cum este aceasta posibil?
i. Romani 3:19-23
ii. 1 Ioan 1:8, 10
iii. 2 Corinteni 5:21
iv. 1 Ioan 1:9
v. În lumina acestor texte, care este singura modalitate de a sta fără vină înaintea tronului lui Dumnezeu?
c) La ce te gândești cu privire la a sta fără vină înaintea tronului lui Dumnezeu?
d) Cum putem să îi convingem pe ceilalți că acest uimitor har este disponibil pentru toți cei care acceptă pe Isus ca Domn și Mântuitor?

Biblia și Cartea anului
Biblia: Leviticul 15 – 21
1. Ce anume purta – în mod simbolic – țapul izgonit în pustiu?
2. Ce a poruncit Domnul cu privire la diferitele unități de măsurat sau cântărit?
3. În ce situație a spus Domnul că țara ar putea „să-i verse din gura ei” pe israeliți?
4. Cine nu avea voie să meargă nici la înmormântarea tatălui său?
Istoria mântuirii, capitolul 50
5. Ce categorii de oameni veneau la adunările adventiste?