PLAN de DISCUȚIE (st. 4)

De memorat: „Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.” (Apocalipsa 3:21)

1. În camera Tronului din ceruri
a) Apocalipsa 4:1-8 (vezi și Ezechiel 1:26-28)
b) Cum ai descrie camera Tronului din ceruri?
c) Cum răspund creaturile când sunt în prezența Creatorului lor? Apocalipsa 4:8-11; 5:9-14
d) Cum te influențează astăzi descoperirea inspirată despre camera Tronului din ceruri?

2. Reuniunea cerească
a) Cine sunt cei 24 de bătrâni? Apocalipsa 4:4 (îngeri sau ființe umane)
b) Ce semnificație are numărul 24?
c) Cine sunt cele 4 ființe vii? Apocalipsa 4:6-8 (vezi și Ezechiel 1:5-14; Ezechiel 10:20-22; Isaia 6:2-3)
d) De ce Lucifer, un heruvim ocrotitor (Ezechiel 28:13-17) a ales să abandoneze o asemenea poziție onorată?

3. Cartea pecetluită
a) Apocalipsa 5:1-4
b) Care este semnificația cărții pecetluite? (vezi Isaia 29:11-12)
c) De ce plângea apostolul Ioan?
d) De ce Isus Hristos este singurul în stare să șteargă lacrimile noastre, singurul care este vrednic să deschidă cartea pecetluită?

4. Isus Hristos își ocupă locul pe tron
a) Apocalipsa 5:7-14
b) Când are loc această întronare? Apocalipsa 5:6; Efeseni 1:20-23; Evrei 10:12
c) De ce este o veste bună să îți dai seama că destinul întregii rase umane stă în mâinile lui Isus?
d) Înlocuiește Isus pe Tatăl pe tron sau stau împreună? Apocalipsa 3:21
e) Într-o zi, curând, prin harul lui Hristos, vom sta și noi în fața tronului și vom exprima cuvintele din Apocalipsa 5:13. Ce ne împiedică să exclamăm aceste cuvinte în închinarea noastră astăzi?

5. Confirmarea de pe pământ
a) Ce eveniment se întâmplă pe pământ după ce Isus este întronat în ceruri? Fapte 2:32-36; Ioan 7:39
b) De ce este Duhul Sfânt descris în Apocalipsa 5:6 ca fiind cele șapte Duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul?
c) Cu ce diferă slujirea Duhului Sfânt după întronarea lui Hristos față de slujirea de dinaintea întrupării? Fapte 1:8
d) În ce fel este diferită viața ta astăzi, știind că Isus stă pe tronul din ceruri?
e) Cum ai fost schimbat prin slujirea Duhului Sfânt?

Biblia și Cartea anului
Biblia: Leviticul 1 – 7
1. Ce trebuia să facă cel care aducea o ardere-de-tot, ca să facă ispășire pentru el?
2. Ce trebuia să conțină și ce nu trebuiau să conțină toate darurile de mâncare?
3. Despre care două lucruri a spus Dumnezeu să nu fie mâncate „cu niciun chip”?
4. Carnea cărei jertfe de ispășire nu trebuia să fie mâncată, ci arsă?
Istoria mântuirii, capitolul 48
5. Ce răspuns i-a dat Tyndale învățatului catolic care afirmase că ar fi fost mai bine fără Legea lui Dumnezeu decât fără legea papei?