Minutul pentru misiunea mondială!

„Cred că în fiecare generație Dumnezeu a chemat destui bărbați și femei pentru a evangheliza toate triburile încă neatinse ale pământului. Nu este Dumnezeu acela care nu cheamă. Omul este acela care nu răspunde! „- Isobel Kuhn, misionar în China și Thailanda

Populația Dolpa în Nepal

Populație: 4000

Limbă vorbită: Sherpa

Religia predominantă: Budismul (96, 71%)

Creștini: 1,1%

Evanghelici: Nu se știe

Pionieri sau misionari necesari: 1

Cei mai mulți Dolpo s-au stabilit în sate permanente, dar unii continuă să ducă o viață nomadă, călătorind cu turmele lor. Satele lor se află la 4000-5000 de metri deasupra nivelului mării. Casele lor de piatră brută fac satele să arate asemenea unor fortărețe. Vremea severă a făcut din Dolpo un popor tare. Ei au trăit în Nepal multe secole, dar se pare că provin din Tibet. Budismul și vechea religie a lui Bon sălășluiesc armonios între ei.

Obstacole
Oamenii Dolpo trăiesc în porțiuni îndepărtate din Nepal, la înălțimi mari. De asemenea, există puține resurse creștine disponibile în limba lor.

Idei de mobilizare
Înregistrările audio ale Evangheliei sunt disponibile în limba Dolpo. Poate că unii credincioși nepalezi vor fi motivați să ducă aceste înregistrări la oamenii Dolpo, fiind disponibili să răspundă întrebărilor și să înceapă o părtășie creștină. Rugați-vă în acest scop.

Motive de rugăciunea

  • În ultimii ani, câțiva indivizi Dolpo au devenit urmași ai lui Hristos. Ei au nevoie de rugăciunile noastre. Rugați-vă pentru întărirea credinței lor. Rugați-vă să aibă puterea de a înțelege cât de profundă este dragostea lui Hristos.
  • Cereți-i lui Dumnezeu să elibereze unele familii din temerile care îi împiedică să îmbrățișeze binecuvântările Sale. Rugați-vă, acești mulți ani de întuneric vor fi înlocuiți cu lumina pătrunzătoare a Evangheliei lui Hristos.

Făgăduință

„Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel, care singur face minuni și binecuvântat să fie numele Său glorios pentru totdeauna, și întregul pământ să fie umplut de slava Lui. Amin și Amin.” Psalmul 72: 18-19