Poeziile săptămânii de rugăciune

Vineri, 30 noiembrie 2018

Desertul iertării

În vâltoarea răzvrătirii, lemnul dragostei cerești
Își aruncă îndulcirea, dacă vrei să o primești.
Setea de înveșnicire, în Scripturi, să-ți potolești!

În vârtejul alergării pentr-un trai mai fericit,
Glasul dulce al Scripturii te așteaptă prăfuit…
Mult ar vrea să-ți netezească cerul gurii încrețit…

„Unde ești?”, se-aude încă, din Scriptură, Glas divin;
„Pentru ce te-ascunzi de Mine și citești așa puțin?
Nu vezi tu că valul vremii te îngroapă în venin?

Doar dulceața libertății, prin Scriptură, ne-ncetat
Te-ntărește în credință și te scoate din păcat,
Dacă tu asculți cuvântul Celui care te-a iertat!

Când mai dulce decât mierea vei dori Cuvântul sfânt,
Biblia-ți încredințează al iubirii legământ,
Prin Isus Cel care vine cu Cer Nou și Nou Pământ!

Cornel Mafteiu
București, 31.10.2018

Sâmbătă dimineață, 1 decembrie 2018

Poarta-nveșnicirii

Sunt Scripturi, azi, prin tot locul, nu-s ascunse ca-n trecut;
Însă, ca-n Eden, ne-ascundem noi de Glasul ei plăcut,
Sub mantaua nepăsării, creștinată cu mult sârg,
Prin cuvintele scripturii facem forfotă de târg

Au plătit atâți cu viața, vrând ca paginile ei
Să ne lumineze calea prin Minunea Golgotei,
Întruparea de iubire a Cuvântului ceresc
Scris cu lacrimi și cu sânge pentru lutul omenesc!

Doar Scriptura este poarta către Cel ce ne-a creat
Și așteaptă s-o deschidem zilnic, să ne deie sfat,
Mângâiere și iertare, adevăru-i sfințitor
Și nădejdea-n Cel ce vine în curând, pe-al slavei nor!

Prigonită și lovită, Biblia a rezistat,
Fiindcă nu e doar o carte, e Cuvântul revelat,
Îndreptar de-nveșnicire pentru orice credincios
Care îl mărturisește semenilor pe Hristos!

Biblia a fost și este, pentru oameni, pe pământ,
O cetate de scăpare, șoapta plină de Duh Sfânt.
Deci, să punem azi, credinței, cât mai este încă har,
Biblia ca temelie, până vine Domnul iar!

Cornel Mafteiu
București, 01.11.2018

Sâmbătă după-amiază, 1 decembrie 2018

Candela înveșnicirii

Dragostea de Cuvânt, de Cuvântul viu și lucrător,
Dă speranță inimii și mâinilor spor,
Dă pace și încredere sufletului zbuciumat
Și biruință deplină în ceasul întunecat.

Dragostea de Cuvânt, de Cuvântul Scripturii,
Îți deschide o fereastră spre lumină,
Când te năpădește păienjenișul urii,
Îți netezește drumul sub tălpile credinței
Și-ți risipește norii neputinței.

Dragostea de Cuvânt, de Cuvântul Bibliei revelat,
Te învață ABC-ul veșniciei, căldura părtășiei
Și te urcă pe culmile uceniciei,
Unde poți vedea prin credință
Minunile împărăției veșnice,
Poți simți mângâierile Duhului Sfânt
Și-ți cresc aripi de dor, către Noul Pământ!

Dragostea de Cuvânt,
De Cuvântul scris cu sângele dreptății divine,
Pentru mine și pentru tine,
Ca o punte de iertare peste prăpastia păcatului,
Aduce vindecare și călăuzire către casa Tatălui ceresc
Și mantaua Lui de neprihănire,
Dragostea de Cuvânt aduce înveșnicire!

Cornel Mafteiu
București, 05.11.2018

Duminică, 2 decembrie 2018

Glasul ocrotitor

Pentru mulți în vremea noastră, Biblia e demodată,
Arsă-n focul nepăsării sau sporadic studiată,
Și de-aceea, superstaruri cu pretenții de sfințire,
Pun credinței haină nouă de modernă răzvrătire.

Azi, vrăjmașul încă sună din a urii lui trompetă
Și atacul la Scriptură ca pe vremuri se repetă,
Când pe față, când în haină de pioasă-ncreștinare,
Subminând pe orice cale hristocentrica-i valoare!

Chiar dacă va fi respinsă și de oameni ponegrită,
Nici o iată din Scriptură nu va trece ne-mplinită;
Biblia e Glasul Celui care veșnic ne iubește
Și de rătăcire, zilnic, pașii El ne ocrotește!

Orișicât disprețul vremii de Scriptură se atinge,
Adevărul mântuirii nimeni nu îl poate stinge;
Necurmat va arde, până-n ziua sfântă a dreptății
Celui care-a dat Scripturii sceptrul autorității!

Cornel Mafteiu
București, 05.11.2018

Luni, 3 decembrie 2018

În contextul Scripturii

Spre Emaosul credinței călători, creștine,
Zilnic s-ascultăm Cuvântul Celui care vine!
El, profetic ne deschide ochii spre lumină
Când prin pagini de Scriptură mergem împreună.

În a Bibliei comoară plină-n har și pace,
Să nu practicăm cititul selectând ce place,
Fiindcă naște numai certuri, dezbinări și ură
Și s-analizăm contextul dat spre-nvățătură!

Prin interpretări trunchiate și alegorie
Avem calea pavoazată cu idolatrie.
Doar cititul din Scriptură, lepădat de sine,
Va aprinde-n inimi focul Slovelor divine!

Cu încredere deplină în Divinitate
Să ne însușim Scriptura spre eternitate,
Printre semeni, totdeauna, plini de veste bună,
Până în cetatea slavei Domnul ne adună!

Cornel Mafteiu
București, 06.11.2018

Marți, 4 decembrie 2018

Fereastra iubirii divine

În Scriptură-avem fereastră către bunul Dumnezeu
Și prin Ea ni se arată-n pagini largi de curcubeu
Toate formele iubirii veșnicului Creator,
Care ne-a săpat în palma Fiului Mântuitor.

De ne-apropiem privirea de fereastra jertfei Lui,
Alergând în armonie cu îndemnul Duhului,
Cel trimis cu mângâierea biblicului Său Cuvânt,
Vom trăi ca veste bună printre semeni pe pământ!

Dacă vrem s-avem lumina binecuvântării Ei,
Să nu punem, azi, obloane, în fereastra Bibliei,
S-o lăsăm să ne îmbrace și la bine și la greu,
Cu mantaua iertătoare-a dragostei lui Dumnezeu!

Cornel Mafteiu
București, 06.11.2018

Miercuri, 5 decembrie 2018

Șoaptele slovelor sfinte

Firul roșu al Scripturii e-ntruparea Celui Sfânt,
Care-n Golgota iubirii leagă cerul de pământ,
Și lăsând în urmă pașii, prin credință de urmat,
Reaprinde-n inimi, focul veșniciei necurmat.

Biblia, pe larg vorbește despre blândul Domn Hristos,
Mielul ce ridică lumii tot păcatul odios;
El, cuvântul profeției, fără murmur l-a-mplinit,
Dându-ne ca moștenire o iubire de granit!

Toate slovele Scripturii ni-L descoperă pe El,
Cel Ce Este, Cel Ce Vine, Veșnicul Emanuel,
Cel ce prin Duh Sfânt ne este al credinței protector,
Firul roșu al iubirii, veste bună tuturor!

Cornel Mafteiu
București, 06.11.2018

Joi, 6 decembrie 2018

La focul speranței

Lutul răzvrătirii, încă, e-mbrăcat în suferință,
În îmbolnăviri și chinuri care-l duc la neființă;
Însă Dragostea cerească s-a-ntrupat să-i dea speranță
Și-ntr-un legământ de pace să-i aducă biruință!

Valurile disperării a vrăjmașului mânie
Peste lume le ridică cu perfidă măiestrie
Însă, Cel ce are cheia morții prin crucificare,
Este sceptrul învierii, dat credinței în iertare!

Din a suferinței zloată, ochii care se ridică
Urmând Celui care Legea o-mplinește, nu o strică,
Vor vedea mai sus de norii prigonirilor amare,
Pe Hristos ce le deschide ușa slavei viitoare!

Cornel Mafteiu
București, 06.11.2018

Vineri, 7 decembrie 2018

Pe meterezele Scripturii

Când coperțile Scripturii zac în praful nepăsării,
Mistico-relativistă bate inima-nchinării
Și atâți viței de aur, teologic se înalță,
Că în râvna celor sfinte, prea puțini se mai încalță!

Dacă nu deschizi Scriptura căutând cerească hrană
Pentru-a-ți fi întotdeauna ca un undelemn pe rană,
Seceta relativistă îți va pustii credința,
Orice vânt de-nvățătură pârjolindu-ți cunoștința!

Adevărul cunoștinței în Scriptură te așteaptă
Și citindu-l, vei distinge calea rea de calea dreaptă,
Iar prin slovele divine vei cunoaște pe Cel care
Ți-a lăsat în colbul vremii urmele-i mântuitoare!

Doar iubind Cuvântul vieții vei fi mai flămând, creștine,
După mana cunoștinței Dumnezeului ce vine,
Pentru care, prin credință, nu lași praful să se-așeze
Pe coperțile Scripturii, transformate-n metereze!

Cornel Mafteiu
București, 06.11.2018

Sâmbătă dimineață, 8 decembrie 2018

Susurul neprihănirii

Dacă-n țarina Scripturii,
nu bagi plugul cercetării, cu fierbinte rugăciune,
n-ai să poți găsi comoara
ce-ți așteaptă ochii ageri, să le dea înțelepciune!
Doar în țarina Scripturii
poți afla Mărgăritarul veșniciei pentru care
egocentrica-ți avere s-o pui toată în vânzare,
Apoi, țarina Scripturii
să o cumperi cu iubire și slujire necurmată,
fiindcă-n ea găsești belșugul hainei de neprihănire,
cu iertare-ncununată!
Dacă-n țarina Scripturii
nu-ți vei semăna credința după Legile divine,
vei ajunge doar o pleavă
aruncată-n veșnicia focului Celui ce vine!
Toată țarina Scripturii
ne-a fost dată ca lumină către patria cerească.
Harul paginilor sfinte
ne oferă-nveșnicirea din căldura Părintească,
fiindcă țarina Scripturii este însăși Pâinea vieții
și izvorul mântuirii, ca un susur blând
ce vine pregătit să ne îmbrace-n hainele neprihănirii!

Cornel Mafteiu
București, 06.11.2018

Sâmbătă după-amiază, 8 decembrie 2018

Un loc de taină cu Isus

Biblia-i un loc de taină cu Cel care ne-a creat,
E răcoarea dimineții din Edenul de-altădat;
Când ne cufundăm în pagini, să vorbim cu Dumnezeu,
Inspirația divină ni-L descoperă mereu!

Biblia-i fântâna vieții, plină ochi de har ceresc,
Picurându-ne pe buze undelemn duhovnicesc;
Apa ei vindecătoare e Cuvântul întrupat
Care stinge însetarea provocată de păcat

Biblia e cămăruța chivotului-legământ,
Unde Dumnezeu coboară lângă tine, prin Cuvânt,
Să îți mângâie obrajii, să te bucure-nsutit,
El, sfințind cu-a Sa iertare, locul vostru de-ntâlnit

Biblia e temelia veșniciei pe pământ,
Unde caracterul nostru e zidit prin Duhul Sfânt,
O cetate a credinței, templu sfânt și luminos,
Veste bună printre semeni, până va veni Hristos!

Cornel Mafteiu
București, 07.11.2018


Părerea mea