Prin puterea Duhului Sfânt, primii creștini au ajuns la unitate și au dovedit această unitate prin dragoste și generozitate, petrecând timp împreună și împărtășind unii cu alții dragostea și devotamentul lor față de Dumnezeu.

De memorat: „Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.” (Faptele apostolilor 2:42)

1. Pregătirea pentru Cincizecime

a) Fapte 1:4-5, 8 Ce instrucțiuni importante și promisiuni a oferit Isus ucenicilor Săi?
b) Fapte 1:12-14
i. Care este semnificația numelor prezentate aici?
ii. Care sunt câteva din rugăciunile pe care probabil că le-au înălțat?

2. Experimentând prezența Duhului Sfânt

a) Fapte 2:1-4 Care este relația dintre descrierea ucenicilor din versetul 1 și evenimentele descrise în versetele 2 – 4 (împreună… toți umpluți)
b) Fapte 2:5-13 De ce crezi că venirea cu putere a Duhului Sfânt în ziua Cincizecimii a fost însoțită de semne vizibile și minuni?
c) Fapte 2:38-41 Care a fost răspunsul multora dintre cei care au auzit predicându-se prin puterea Duhului Sfânt adevărul despre Isus?
d) Amintește-ți de o ocazie când ai simțit Duhul Sfânt la lucru într-un mod puternic.

3. Crescând împreună în Hristos

a) Fapte 2:42, 44-47 Ce activități importante erau parte din viața creștinilor nou convertiți?
b) În ce fel aceste activități ofereau dovezi vizibile ale unități în Hristos?
c) Fapte 2:43 Care sunt câteva dintre semnele și minunile pe care Dumnezeu le-a făcut prin apostoli? În ce fel aceste evenimente sunt o dovadă a unității în Hristos?

d) De ce unitatea bisericii este esențială pentru ca Domnul să adauge zilnic la numărul bisericii pe cei care sunt salvați?

4. Împărțind toate lucrurile la comun

a) Fapte 4:32-37 De ce creștinii din biserica primară din Ierusalim împărțeau toate la comun?
b) Această practică ar trebui să o urmăm și astăzi, ca și creștini?
c) Fapte 5:1-11 Ce lecții importante putem învăța din istoria tragică a lui Anania și Safira?
d) Ce putem face pentru a evita capcana egoismului și lăcomiei?

5. Îngrijind de săraci împreună

a) Fapte 11:27-30 De ce este îngrijirea pentru săracii o parte importantă a slujirii creștine? (vezi și Galateni 2:10; Romani 15:26)
b) Cum îngrijește biserica locală pentru cei care sunt în nevoie din comunitate?
c) Cum putem discerne între cei care sunt într-adevăr nevoiași și cei care caută să beneficieze de generozitatea noastră?
d) Istorisește o ocazie când ai fost bucuros atunci când ai ajutat pe cineva în nevoie.

6. Călăuzire constantă

a) Ce încurajare putem găsi din mărturia lui Saul înregistrată în Fapte 22:17-21?
b) Care sunt promisiunile care ne asigură de călăuzirea lui Dumnezeu?
c) Relatează o ocazie când Dumnezeu ți-a călăuzit în mod clar viața.

Biblia și Cartea anului
Biblia: Geneza 7-13
1. Până la ce dată calendaristică s-a uscat pământul, după potop?
2. Din cine se trag popoarele neamurilor de pe malul mării?
3. Cine erau frații lui Avraam, născuți în același an cu el?
4. Cum și-a dat seama Faraon că Sara era nevasta lui Avram?
Istoria mântuirii, capitolul 36
5. Când a știut Ștefan că își dădea ultima mărturie?


Părerea mea