Rugăciunea lui Isus din Ioan 17 dovedește că marea Sa dorință era ca urmașii Lui să reprezinte fidel caracterul lui Dumnezeu înaintea lumii. Unitatea în scopuri dintre Tatăl și Fiul înseamnă că unitatea creștină este indispensabilă pentru îndeplinirea acestui obiectiv.

De memorat: „Şi Mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.” (Ioan 17:20-21)

1. Rugăciunea lui Isus din Ioan 17

a) Isus se roagă pentru Sine
i. Ioan 17:1-5
ii. Ce te impresionează cel mai mult despre prima parte a rugăciunii lui Isus?
iii. De ce crezi că Isus începe această rugăciune prin a se ruga pentru Sine?
iv. Care este diferența dintre a cunoaște despre Dumnezeu și a-L cunoaște pe Dumnezeu?
v. Ce experiență te-a ajutat să aprofundezi relația ta cu Dumnezeu?

b) Isus se roagă pentru ucenicii Săi
i. Ioan 17:9-19
ii. Ce te impresionează cel mai mult cu privire la cererile pe care le face Isus pentru ucenicii Săi?
iii. Cum vor arăta viețile noastre dacă noi nu suntem „din această lume”?

c) Isus se roagă pentru toți credincioșii
i. Ioan 17:20-26
ii. Ce rugăciune importantă face Isus pentru cei care vor crede
în El prin mărturia inspirată de Duhul Sfânt a apostolilor?
iii. Cum a descris Isus unitatea pe care a experimentat-o cu Dumnezeu Tatăl? Ioan 5:19-23; Ioan 14:8-11

iv. Ce element central al unității este găsit în Ioan 17:21?
v. De ce rugăciunea lui Isus pentru unitate cu Sine și unii cu alții este așa de necesară astăzi?
vi. Relatează o ocazie când ai fost martor al unei manifestări remarcabile a unității în Hristos.

2. Mai multe învățături ale lui Isus despre unitate

a) Marcu 9:38-41
b) Ioan 10:16
c) Cum putem experimenta unitatea cu alți creștini când și când avem interpretări diferite asupra Bibliei?
d) Povestește o ocazie când ai experimentat unitatea în Hristos cu frații și surorile din alte biserici creștine.

3. Unitate cu Hristos și unitate în Hristos

a) Ioan 17:3
b) Ioan 14:15, 21
c) 1 Ioan 2:3-6
d) Cum este posibil ca să „trăim cum a trăit El”?
e) Cum demonstrează dragostea noastră față de alții (Ioan 13:34-35) unitatea cu Hristos?
f) Ce promisiuni din Biblie ne asigură că dragostea Sa va fi turnată în inimile noastre? Romani 5:5
g) Unde ai văzut descoperită dragostea agape a lui Dumnezeu?

Biblia și Cartea anului

Biblia: Apocalipsa 15-21
1. Cu ce anume se va isprăvi mânia lui Dumnezeu?
2. Despre cine scrie că „era, nu mai este și va veni”?
3. Ce anume a fost sfătuit Ioan să se ferească să facă?
4. Cum se numește acea „altă carte”, despre care scrie că a fost deschisă în cer?
Istoria mântuirii, capitolul 34
5. Cine erau cei care au avut credința și curajul să-și transforme rușinea în slavă și durerea (suferința) în bucurie?


Părerea mea