Obiective

La nivelul cunoştinţelor: Membrii grupei să remarce că împrejurările, pericolele şi încercările nu pot opri răspândirea Evangheliei. Doar o inimă refractară o poate opri.

La nivelul sentimentelor: Să găsească curajul de a-şi împlini chemarea de a vesti Evanghelia.

La nivel practic: Să-şi deschidă inima în faţa Evangheliei şi să identifice locurile unde au fost chemaţi să o vestească.

SCHIŢA STUDIULUI

I. Cunoştinţe: Împrejurările nu pot opri înaintarea Evangheliei
A. Ce împrejurări prin care a trecut Pavel l-ar fi putut împiedica să vestească Evanghelia?
B. Ce anume din viaţa unui om poate bloca vestirea Evangheliei?

II. Sentimente: Curajul de a vesti Evanghelia
A. În ce situaţie ai fost prea copleşit de problemele vieţii ca să le vorbeşti altora despre Dumnezeu? Descrie experienţa aceea.
B. În ce fel limitează Evanghelia aceste sentimente?
C. Cum poţi găsi încurajare în experienţa lui Pavel?

III. Practic: Deschidere faţă de Evanghelie
A. De ce este important să fim deschişi faţă de Evanghelie?
B. Cum putem afla dacă un om este deschis faţă de Evanghelie?

Rezumat: Cartea Faptele apostolilor se încheie cu istoria călătoriei lui Pavel la Roma. Apostolul se confruntă cu multe dificultăţi: este respins de conducătorii iudei de la Ierusalim, călătoreşte în lanţuri, supravieţuieşte unui naufragiu. Cu toate acestea, el rămâne statornic şi vesteşte Evanghelia. Greutăţile şi piedicile nu-l opresc din lucrarea sa, însă Evanghelia nu are nicio putere asupra celor care o resping.

PAŞII ÎNVĂŢĂRII

1. MOTIVARE
Pasajul central: Faptele 27:24.
Ideea de bază: Nu înceta să le vorbeşti altora despre credinţa ta nici chiar atunci când circumstanţele adverse şi respingerea te descurajează. Fii atent să ai mereu inima deschisă faţă de Evanghelie şi să cauţi căi de a o vesti altora.

Pe parcursul studiului, membrii grupei vor avea ocazia de a descoperi lucrurile din viaţa lor care sunt obstacole în calea răspândirii Evangheliei. Este important să subliniezi că singura piedică reală o constituie lipsa noastră de dispoziţie de a o vesti şi a altora de a o asculta. Dacă o vom vesti, vor exista întotdeauna oameni receptivi, iar împrejurările nu o pot îngrădi.
Discuţie introductivă: Astăzi, un mare obstacol în calea răspândirii Evangheliei este lipsa de deschidere a oamenilor faţă de ea. Acest lucru este valabil atât în dreptul oamenilor, în general, cât şi în dreptul credincioşilor care sunt chemaţi să o vestească. Pentru pastorul Cory, de exemplu, lipsa de deschidere era motivată de sentimentul personal că este nedemn de această chemare. Uneori, când pregătea o predică, îi venea în minte gândul următor: Ce drept am eu să predic despre această veste bună? Viaţa mea nu este nici pe departe perfectă. Atunci Îi aducea lui Dumnezeu în rugăciune acest gând şi era încurajat simţind că Domnul parcă îi spunea: Dacă tu nu ai niciun merit, nu înseamnă că Evanghelia nu merită vestită. Imaginează-ţi ce s-ar fi întâmplat dacă Pavel s-ar fi descurajat în urma acuzaţiilor aduse de iudeii care nu au crezut sau în urma greutăţilor cu care s-a confruntat! Nu ar mai fi dat mărturie despre Dumnezeu. El însă a perseverat şi a rămas deschis faţă de chemarea Evangheliei. Unii nu şi-au deschis inima ca s-o primească, dar el a continuat să lucreze cu cei dispuşi să o audă.

Întrebări
1. Ce lucruri te-au împiedicat până acum să le vorbeşti altora despre credinţa ta?
2. Te-ai simţit vreodată nedemn de această chemare? De ce da sau de ce nu?

2. APROFUNDAREA STUDIULUI

Pe parcursul studiului despre călătoria lui Pavel la Roma, ajută-i pe participanţi să identifice tipurile de obstacole cu care s-ar putea confrunta în timp ce vestesc Evanghelia.

Comentariu biblic

În cadrul acestui ultim studiu, vom analiza călătoria dificilă a lui Pavel spre Roma şi reacţia conducătorilor iudei din această cetate. Ne vom opri asupra obstacolelor cu care s-a confruntat şi asupra perseverenţei sale.

I. Dificultăţile călătoriei spre Roma
(Revezi împreună cu grupa Faptele 27:1–28:16.)

Pavel rămâne în temniţă în Cezareea doi ani. Este găsit nevinovat – nici Felix şi nici Festus nu găsesc vreo faptă pasibilă de pedeapsă. Dar Pavel se vede totuşi nevoit să apeleze la cezar, ca să scape de planul conducătorilor iudei de a-l omorî. Porneşte astfel într-o nouă călătorie. Este o călătorie foarte lungă, de câteva sute de mile pe mare, şi extrem de dificilă, din cauza vremii nemiloase şi a instalării iernii. În condiţii favorabile, călătoria de la Alexandria la Roma ar fi durat maximum zece zile, iar în condiţii grele, patruzeci şi cinci de zile. La data aceea, marinarii ştiau că nu era recomandată deplasarea pe mare între luna noiembrie şi mijlocul lunii martie. Din cauza înaintării dificile, Pavel şi ceilalţi două sute şaptezeci şi cinci de oameni de pe corabie sunt nevoiţi să întrerupă călătoria până la sfârşitul iernii.

Portul în care au ajuns era departe de a fi ideal. Probabil că nu era ferit de valuri şi de vânt şi prezenta riscuri pentru corabie.
Stăpânul vasului şi sutaşul ignoră avertismentul lui Pavel şi decid să încerce să ajungă în alt port. Nu reuşesc şi sunt nevoiţi să arunce în mare încărcătura şi uneltele corabiei şi să se lase duşi de vânt. În final, naufragiază pe insula Malta. Iernează acolo în mijlocul băştinaşilor prietenoşi, după care pleacă cu o altă corabie, parcurg alte aproape cinci sute de mile şi, în cele din urmă, ajung la Roma. (Vezi şi Darrel L. Bock, op. cit., pp. 733, 745.)

Întrebări
1. Cu ce pericole de călătorie te-ai confruntat până acum?
2. Din ce motive continui totuşi să călătoreşti?
3. Ai făcut vreodată o călătorie dificilă pentru a vesti Evanghelia?

II. Eforturile misionare ale lui Pavel pe parcursul călătoriei
(Revezi împreună cu grupa Faptele 27:9-11,21-26,33-36; 28:3-6,7-10.)

În afară de greutăţile călătoriei pe mare, Pavel s-a mai confruntat cu o dificultate: câştigarea încrederii tovarăşilor lui de drum cu scopul de a le vesti Evanghelia. Când conducătorii corabiei se sfătuiesc dacă să rămână sau nu într-un port relativ sigur pentru a ierna, Pavel îl previne pe sutaş că vor avea probleme dacă vor pleca. Avertismentul lui este ignorat. Cuvintele lui se împlinesc însă şi echipajul este mai dispus să-l ia în seamă.

Din acel punct înainte, Pavel devine mentorul spiritual al întregului echipaj. Îi înştiinţează că i s-a arătat un înger care i-a spus că vor pierde corabia, dar că vor supravieţui toţi. Reuşeşte să câştige astfel încrederea sutaşului, care dejoacă planurile ostaşilor lui de a-i ucide pe întemniţaţi ca să nu evadeze. După naufragiu, băştinaşii îi ajută să facă un foc. Pavel pune pe foc o grămadă de mărăcini şi i se prinde de mână o năpârcă. Convinşi că este un ucigaş, localnicii se aşteaptă ca el să moară dintr-o clipă în alta. Când văd totuşi că nu moare, trag concluzia că este un zeu. Mai departe, Pavel îi vindecă pe tatăl conducătorului insulei şi pe mulţi alţii. Oamenii îşi exprimă recunoştinţa punându-le la dispoziţie cele necesare continuării călătoriei până la Roma.

Întrebări

1. Ce lucruri ne împiedică să avem încredere unii în alţii?

2. Să ne imaginăm că o persoană nu are încredere în cel care vesteşte Evanghelia. Ce efect va avea neîncrederea asupra ei şi asupra dispoziţiei ei de a primi Evanghelia?

3. Ce este mai greu de depăşit când vine vorba de răspândirea Evangheliei: problemele de ordin fizic sau bariera neîncrederii?

III. Întâlnirea lui Pavel cu conducătorii iudei din Roma
(Revezi împreună cu grupa Faptele 28:17-31.)

Când ajunge în sfârşit la Roma, Pavel este încă în lanţuri, probabil prins de un ostaş roman, dar, din câte se pare, în arest la domiciliu. Are dreptul la vizite. Îi cheamă la el pe conducătorii iudeilor şi le prezintă Evanghelia. Le explică faptul că nu a încălcat nicio tradiţie şi că este arestat din cauza speranţei poporului său (învierea morţilor) şi le demonstrează că Isus Hristos este Mesia cel aşteptat. Unii acceptă, alţii nu. Pleacă acasă dezbinaţi, iar Pavel citează Isaia 6:9,10 ca să-i avertizeze să nu-şi împietrească inimile. Apoi declară că Evanghelia lui Isus Hristos este de neoprit. Chiar dacă iudeii o resping, ea va merge la neamuri. Pavel va ajunge în final să dea mărturie înaintea înalţilor demnitari romani.

Întrebări

1. Ce argumente avem că Evanghelia de neoprit? Dacă este respinsă, încetează să se mai răspândească? Justifică-ți răspunsul.

2. Dacă Pavel moare ca martir în Roma, înseamnă aceasta că mărturia lui este oprită? De ce da sau de ce nu?

3. Ce succese a înregistrat biserica primară în vestirea Evangheliei, potrivit celor relatate în cartea Faptele apostolilor?

3. APLICAŢIA PENTRU NOI

Singurul obstacol real în calea Evangheliei îl constituie refuzul omului de a o accepta. Este esenţial să privim prin prisma obstacolelor din inima celui care o vesteşte şi a celui care o ascultă.

Întrebări
1. De ce bariere (de la nivelul minţii şi ale inimii) s-a lovit Evanghelia atunci când ţi-a fost prezentată ţie?
2. În ce fel ne poate ajuta identificarea acestor bariere în lucrarea noastră cu alţii?
3. Ce experienţe ai cu privire la capacitatea Evangheliei de a dărâma barierele?

4. ACTIVITATE

Pe cât îţi permite timpul şi spaţiul, realizează împreună cu participanţii următoarele activităţi (n. red. – sugestiile aparțin autorului acestui material):

1. Prezentaţi în cadrul povestirii pentru copii de Sabatul viitor o dramatizare despre călătoria lui Pavel la Roma.

2. Creaţi o cursă cu obstacole inspirată din obstacolele întâlnite de Pavel în această călătorie.

3. Realizaţi un tablou al naufragiului pe un cearşaf, folosind vopsea de interior.

4. Ce idei aţi descoperit prin intermediul acestor activităţi? Ce încurajări aţi primit?


Părerea mea