Du-te!

Autor: Andrew McChesney, Adventist Mission

Kiyong Kwon, patronul unei firme particulare de contabilitate, este cunoscut în Coreea de Sud pentru zelul lui misionar, el reuşind să-i conducă pe oameni la Hristos probabil mai bine decât oricare alt pastor adventist de ziua a şaptea. Însă nu a fost dintotdeauna atât de zelos!

Experienţa lui a început în anul 2000 când a studiat profeţia biblică. A înţeles atunci o dată în plus că toate profeţiile din cartea lui Daniel se împliniseră şi că mai rămăsese să se împlinească doar cea legată de revenirea Domnului Isus. Şi s-a întrebat ce ar face Noe dacă ar trăi în secolul acesta. Probabil că, indiferent de profesia pe care ar avea-o, şi-ar dedica viaţa unei singure misiuni: vestirea revenirii lui Isus. A decis să-şi dedice viaţa înfiinţării de biserici.

Într-o dimineaţă, când era la rugăciune, a simţit că Dumnezeu îi spune: „Du-te!” Porunca aceasta l-a speriat. A început să se scuze: „Dar nu am experienţă. Nu sunt pastor. Am deja patruzeci de ani. Mi-e teamă de eşec.”
„În fiecare dimineaţă, Dumnezeu mă îmi făcea chemarea aceasta pe cât de clară, pe atât de dureroasă pentru mine”, a declarat el.
Atunci s-a rugat aşa:
„Doamne, dacă vrei într-adevăr să plec în misiune, atunci, Te rog, arată-mi Tu ce să fac de la început până la sfârşit. Atunci voi pleca.”

I s-a părut că a cerut un lucru normal. Dar nu a primit niciun răspuns. S-a rugat şapte zile la rând. A şaptea zi, după rugăciune, a deschis revista publicată de Uniunea de Conferinţe a Bisericii Adventiste din Coreea de Sud, Busola bisericii. Pe prima pagină, a găsit un citat din cartea Schiţe din viaţa mea de Ellen G. White care l-a şocat: „Dumnezeu doreşte oameni dispuşi să rişte totul pentru salvarea sufletelor. Cei care nu vor vrea să acţioneze până când nu pot vedea cu claritate fiecare pas pe calea aflată înaintea lor, nu vor reuşi să folosească avantajele prezente pentru progresul adevărului lui Dumnezeu. Acum este nevoie de lucrători care sunt hotărâţi să păşească înainte prin întuneric ca şi când ar merge în lumină şi să reziste curajoşi sub presiunea descurajărilor şi a dezamăgirilor, continuând să lucreze cu credinţă, cu lacrimi şi cu răbdare şi semănând de-a lungul tuturor apelor, cu încrederea că Domnul va face să răsară roadele. Dumnezeu cheamă bărbaţi curajoşi, plini de speranţă, de credinţă şi de răbdare pentru a lucra până la atingerea ţintei.” (ed. 2004, p. 201)
„Acesta a fost răspunsul pe care mi l-a dat Dumnezeu!” a declarat el. „Cererea mea de a mi se descoperi ce trebuia să fac de la început până la sfârşit nu era corectă. Trebuia să merg înainte prin credinţă!”
Kiyong a pornit la lucru şi a înfiinţat prima lui biserică.
„Şi, surprinzător”, a spus el, „eu nu a trebuit să fac nimic! Când Dumnezeu lucrează, au loc minuni.”

Kiyong Kwon are acum cincizeci şi şase de ani şi a înfiinţat trei biserici în Coreea de Sud. O parte din Colecta din Sabatul al Treisprezecelea este destinată înfiinţării primei Biserici Adventiste din Sejong, Coreea de Sud. Continuarea experienţei lui Kiyong va fi relatată Sabatul viitor.


Părerea mea