Războiul de la Armaghedon este de natură spirituală și va aduce față în față toate forțele răului și tabăra Împărăției lui Dumnezeu.

De memorat: Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! 1 Petru 1:5

1. Vinul mâniei curviei Babilonului

a) Apocalipsa 14:8 Care este băutura îmbătătoare pe tărâm spiritual pe care Babilonul a produs-o?
b) Apocalipsa 16:19
c) Apocalipsa 17:5
d) Apocalipsa 18:2-3, 10, 21
e) Cum se aseamănă această putere religioasă/politică cu împărăția veche a Babilonului?
f) 1 Petru 5:13 Ce putem învăța din acest text?
g) Când poporul lui Dumnezeu este chemat să iasă afară din Babilon (Apocalipsa 18:4), ei sunt chemați să părăsească o anumită locație, să părăsească doctrinele false, sau amândouă?

2. A căzut Babilonul

a) Apocalipsa 18:1-10
b) Babilonul antic a îndurat judecata lui Dumnezeu. Daniel 5:1-9, 10-12, 13-21, 22-30
c) Babilonul spiritual va îndura de asemenea judecata lui Dumnezeu.
d) Ce încurajare găsești în apelul lui Dumnezeu din Apocalipsa 18:4?

3. Armaghedonul

a) Apocalipsa 16:12-16. Este foarte multă speculație cu privire la bătălia de la Armaghedon. Ce putem învăța de la această descoperire scrisă de apostolul Ioan?
b) Unii văd numele de Armaghedon ca fiind o referință la Muntele Carmel din vecinătatea lui Meghido. Ce bătălie dintre bine și rău s-a dus pe Muntele Carmel?
c) Lecții de pe Muntele Carmel?
i. 1 Împărați 18:1-18
ii. 1 Împărați 18:19-29
iii. 1 Împărați 18:30-40
iv. Ce elemente din această relatare se vor repeta în ultima bătălie a Armaghedonului?
d) Apocalipsa 16:13: 19:20-21
e) Aceasta este o profeție cutremurătoare. De ce este judecata împotriva Babilonului spiritual așa de severă?
f) Cum se raportează această imagine a judecății cu afirmația lui Petru cum că Domnul nu dorește ca cineva să piară, ci toți să vină la pocăință?
g) Profetul Ilie a crezut că era singurul care a rămas credincios lui Dumnezeu. Ce descoperire importantă a primit atunci când Dumnezeu i-a vorbit într-un susur blând și subțire? 1 Împărați 19:11-18
h) Câți vor rămâne credincioși lui Dumnezeu în timpul ultimului mare conflict, în ciuda intensității bătăliei? Apocalipsa 7:1-4, 9-17
i) Vor fi lacrimile pe care Dumnezeu le va șterge de bucurie sau de tristețe? (vezi Apocalipsa 21:4)

Biblia și Cartea anului

1 Corinteni 1 – 7
1. Cum sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care-L iubesc?
2. Cu privire la cine le-a vorbit Pavel în „icoană de vorbire”?
3. Despre ce fel de om le-a scris Pavel corintenilor că nici nu trebuia să mănânce împreună?
4. Cu privire la ce subiect a scris Pavel, folosind expresia „după părerea mea”?
Istoria Mântuirii, cap. 17
5. În ce privință nu este Domnul mai puțin meticulos astăzi?


Părerea mea