Partitura biruinței
Gen.17,9-11; Ex.20 8-11; 31,13.17; Ezech.20,12.20; Efs.1,13.14; 4,30;
2Tim.2,19; Evr.4,9.10; Apoc.7,!-4; 14,1-12; 15,3; 16,2.

În războiul închinării aruncat pe-a noastră glie,
Din Iubirea creatoare, dreaptă și adevărată,
Domnul ne-a dat steag de luptă, întreita Lui solie,
Pentru citadela frunții, doar de Sabat sigilată.

Fiara și icoana fiarei, de Satana ctitorite
În războiul închinării urlă grăbnic să ne pună,
Prin oferte mincinoase, în religie-nvelite,
Vechiul semn al răzvrătirii ori pe frunte, ori pe mână.

Dar sigiliul Celui Veșnic prin Duh Sfânt, arvună vie,
Pe credința frunții pusă, strategie de iubire,
În războiul închinării are-a Legii părtășie,
Ziua sfântă de odihnă cu parfum de-nveșnicire.

Vremea-i, deci, să vezi, creștine, orizontul mîntuirii!
Întreita trâmbițare fie-ți steag de luptă sfântă,
Strângând zilnic sub sigiliul Sâmbetei neprihănirii
In războiul închinării, Undelemnul pentru Nuntă!

Cornel Mafteiu
București,11.06.2018


Părerea mea