Apocalipsa este o carte foarte interesantă pentru că ne descoperă tainele lui Dumnezeu; dar mai mult decât atât, este o carte practică și relevantă pentru că ne privește personal și pentru că vorbește despre destinul lumii noastre.

De memorat: „Celui ce va birui îi voi da să șadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum și Eu am biruit și am șezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.” Apocalipsa 3:21

1. Descoperirea lui Isus Hristos
a) Apocalipsa 1:1-2
i. Descoperirea de la Isus Hristos
ii. Descoperirea despre Isus Hristos
iii. Ambele?
b) De ce crezi că citirea și ascultarea acestei cărți profetice aduce o binecuvântare specială?
c) Apocalipsa 22:18-19, Cum întărește acest avertisment puternic mesajul profetic de la Isus Hristos

2. Legătura dintre Daniel și Apocalipsa
a) Ambele conțin povești din viața reală cu aplicație în ultimele zile
b) Ambele conțin profeții despre evenimente viitoare
c) Apocalipsa conține multe trimiteri la scripturile evreiești, incluzând și cartea lui Daniel
d) De ce să te deranjezi să studiezi aceste cărți vechi? Cum poate studiul acestor Scripturi antice să ne pregătească pentru timpul sfârșitului? 1 Corinteni 10:11; Romani 15:4

3. Imaginea lui Isus în Apocalipsa
a) Apocalipsa 1:5, cel dintâi născut din morți, domnitor peste regii pământului
b) Apocalipsa 1:7, venind pe nori (vezi Matei 24:27, 30-31)
c) Apocalipsa 1:17-18, începutul și sfârșitul

d) Apocalipsa 5:8 Mielul
e) Apocalipsa 19:11-15, Regele Regilor si Domnul Domnilor
f) Apocalipsa 22:13, Alfa și Omega
g) De ce sunt folosiți atâția termeni pentru Isus în cartea Apocalipsei? De ce nu se limitează doar la un termen?
h) Cum ne dă această imagine a lui Isus curaj pentru a ne pregăti pentru timpul din urmă?

4. Capitolul cheie din Apocalipsa: Capitolul 12
a) Apocalipsa 12: 1-6
b) Apocalipsa 12: 7-10
c) Apocalipsa 12: 13-17
d) Apocalipsa 12: 11-12
e) Dacă acesta ar fi fost singurul capitol citit din Apocalipsa, ce lecție importantă am fi putut învăța?

5. Întrebări pentru discuție
a) Ce lecție putem învăța de la imaginea lui Isus mergând în mijlocul celor șapte biserici și trimițându-le fiecăreia un mesaj specific? Apocalipsa 1:9-20
b) Ce înseamnă pentru tine personal faptul ca Isus are cheile mormântului și a morții?
c) Care este răsplata pe care Isus o aduce cu sine? Apocalipsa 22:12 (vezi de asemenea și Isaia 40:10-11)
d) Ce lecție ai învățat din studiul de astăzi care să te ajute să te pregătești pentru timpul sfârșitului

Biblia și Cartea anului

Ioan 3 – 9
1. Despre cine scrie Ioan că mărturisește ce a văzut și auzit, și totuși nimeni nu primește mărturia lui?
2. De ce se spune că Isus nu voia să stea în Iudeea?
3. Cine a(u) afirmat că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc?
4. Ce motivație avea la bază hotărârea iudeilor de a exclude pe cineva din sinagogă?
Istoria Mântuirii, cap. 8
5. Ce lucru mișcător au făcut animalele expuse intemperiilor potopului?


Părerea mea