Ispravnici din iubire

Gen.3,6; Deut. 28,12.44.45; 2Sam.11,2-4; Ps.37,21; Prov. 13,11.18; 21,5;

Ecles.5,5; Mat.6,33; Rom. 8,8; 13,7.8; Filip.3,19;1Ioan 2,16.

 

Fiindcă datorăm iubire Celui ce-a iubit întâi,

Să nu datorăm o iotă-n astă lume,nimănui;

Pentru-a-mprumuta pe alții, ca ispravnici pe Pământ,

Noi să cerem de la Domnul Ploaia Duhului cel Sfânt.

 

Multul sau puținul nostru dăruit de Dumnezeu

Să-l administrăm în pace și cu dragoste mereu,

Fiindcă orice cheltuire-a banului împrumutat

Poartă riscul ispitirii de datornic necurmat.

 

Ca ispravnici al credinței s-avem plan amănunțit,

Investind în cele sfinte, de cu zori în asfințit,

Și atunci, promite Domnul fiecăruia din noi,

Binecuvântări multiple pentru orbi, săraci și goi.

 

Pentru patimă și poftă să nu-mprumutăm nicicând,

Căci firescul va ajunge din flămând, tot mai flămând,

Îngropând talantul vieții pentru lintea ăstui veac.

Doamne, dă-ne înfrânarea și-al înțelepciunii leac!

 

Fiindcă-Ți datorăm iubire, fă-ne stare s-o trăim

Și din ochii răzvrătirii șterge-al poftei țintirim!

Dă-ne în isprăvnicie, părtășie de creștin,

Pentru-a fi comoara slavei Lui Hristos, pe veci! Amin!

 

Cornel Mafteiu

București, 13.03.2018

 


Părerea mea