Practica de înapoiere corecte a zecimii datează din timpul patriarhilor și a fost susținută de Isus Hristos. Ea le oferă credincioșilor de astăzi privilegiul de a conlucra cu Dumnezeu.

 

De memorat: Sămânţa care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit Cuvântul, îl ţin într-o inimă bună şi curată şi fac rod în răbdare. Luca 8:15

 

  1. Returnarea cu credincioșie a zecimii

Levitic 27:30 Zecimea este sfântă pentru Dumnezeu

Cu mult înainte ca Moise să amintească copiilor lui Israel să privească zecimea ca fiind sfântă pentru Dumnezeu, patriarhii au dat zecime:

Geneza14:18-20 Avraam către  Melhisedec (vezi Evrei 7:1-3)

Geneza 28:10-22 promisiunea lui Iacov către Dumnezeu

Maleahi 3:8 Care sunt gândurile tale cu privire la ceea ce spune Dumnezeu despre reținerea zecimii ca fiind furt?

Maleahi 3:9-10 mustrare și o binecuvântare promisă

De ce este important să aducem zecimea lui Dumnezeu?

În ce fel ai observat că Dumnezeu se ține de promisiunea Sa de a te binecuvânta dacă înapoiezi zecimea?

 

  1. Onestitate chiar și în lucrurile mărunte

Cum a răspuns Isus liderilor religioși care erau scrupuloși în darea zecimii chiar și în ceea ce privește micile venituri? Matei 23:23

Nu cumva este ciudat să oferi zecime din micile venituri? De ce este onestitatea importantă chiar și în lucrurile mici? Luca 16:10b

Imaginează-ți un prieten că îți spune: „Nu fac destui bani pentru a-mi plăti facturile! Cum este posibil să dau zece la sută din venitul meu lui Dumnezeu?” Cum i-ai răspunde?

 

  1. Reformațiunea și redeșteptarea duce la credincioșie în darea

zecimii și darurilor

2 Cronici 29:1-2 reformațiune și redeșteptare în timpul domniei

regelui Ezechia

2 Cronici 29:3, 16-17, 20-21 închinarea de la templu restabilită

2 Cronici 30:1 reinstaurarea Paștelui

2 Cronici 31:1 idolii și înălțimile dărâmate

2 Cronici 31:4, 12 credincioșia în darea zecimilor și darurilor

Pe măsură ce ai crescut spiritual, cum s-a văzut aceasta în darea

zecimii și a darurilor?

 

  1. Rămânând credincioși lui Dumnezeu pe drumul credinței noastre

Umblarea noastră cu Dumnezeu nu este un singur pas ci o călătorie a credinței. Ce putem învăța din experiența lui Avraam notată în Geneza 22:1-14 (vezi și Evrei 11:17-19)

Evrei 12:1-2 De ce este important să ne păstrăm privirea asupra lui Isus pe măsură ce mergem pe calea credinței în fiecare zi?

A fi cinstit cu Dumnezeu este un angajament zilnic. Cum putem să reducem riscul de a cădea înapoi în necinste?


Părerea mea